VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ANKETİ

Anketin Amacı: Bu anket, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planını hazırlama çalışmalarında kullanılmak üzere belediyenin performansını ortaya koymak, yürütülen hizmetlerden vatandaşın memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla uygulanmaktadır. İlginizden dolayı teşekkür ederiz…
Cinsiyet
Yaşınız
Öğrenim Durumunuz
İkamet Ettiğiniz İlçe
İlimiz Sakarya’nın sizce en önemli sorunları nelerdir?
1  
2  
3  
İlimiz Sakarya için önerileriniz nelerdir?
1  
2  
3  
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin aşağıdaki hizmetlerini sizin için ÖNEM derecesine ve Sakarya Büyükşehir Belediyesini o hizmetle ilgili olarak ne kadar BAŞARILI bulduğunuza göre değerlendirerek işaretler misiniz?
(Önem Derecesi) Yol, Kaldırım Yapımı Bakım ve Onarımı
(Başarı Derecesi) Yol, Kaldırım Yapımı Bakım ve Onarımı
(Önem Derecesi) Toplu Taşıma Hizmeti
(Başarı Derecesi) Toplu Taşıma Hizmeti
(Önem Derecesi) Cenaze Defin Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Cenaze Defin Hizmetleri
(Önem Derecesi) Spor Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Spor Hizmetleri
(Önem Derecesi) Sağlık Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Sağlık Hizmetleri
(Önem Derecesi) Veterinerlik Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Veterinerlik Hizmetleri
(Önem Derecesi) Kadınlara ve Aileye Yönelik Hizmetler
(Başarı Derecesi) Kadınlara ve Aileye Yönelik Hizmetler
(Önem Derecesi) Çocuklara Yönelik Eğitici Kurslar
(Başarı Derecesi) Çocuklara Yönelik Eğitici Kurslar
(Önem Derecesi) Zabıta Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Zabıta Hizmetleri
(Önem Derecesi) Dar Gelirlilere Yardımlar
(Başarı Derecesi) Dar Gelirlilere Yardımlar
(Önem Derecesi) Tarımsal Hizmetler
(Başarı Derecesi) Tarımsal Hizmetler
(Önem Derecesi) Park ve Yeşil Alan Yapımı, Bakımı
(Başarı Derecesi) Park ve Yeşil Alan Yapımı, Bakımı
(Önem Derecesi) Akıllı Şehir Uygulamaları (SAKUS, SAKBİS)
(Başarı Derecesi) Akıllı Şehir Uygulamaları (SAKUS, SAKBİS)
(Önem Derecesi) Otopark Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Otopark Hizmetleri
(Önem Derecesi) Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler
(Başarı Derecesi) Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler
(Önem Derecesi) SAMEK Kursları
(Başarı Derecesi) SAMEK Kursları
(Önem Derecesi) Atık Pil, Atık Yağ, Elektronik Atık Toplama Hizmeti
(Başarı Derecesi) Atık Pil, Atık Yağ, Elektronik Atık Toplama Hizmeti
(Önem Derecesi) Gürültü Denetimi
(Başarı Derecesi) Gürültü Denetimi
(Önem Derecesi) Her Türlü Atık Denetimi
(Başarı Derecesi) Her Türlü Atık Denetimi
(Önem Derecesi) Yaşlılara Yönelik Hizmetler
(Başarı Derecesi) Yaşlılara Yönelik Hizmetler
(Önem Derecesi) Engellilere Yönelik Hizmetler
(Başarı Derecesi) Engellilere Yönelik Hizmetler
(Önem Derecesi) İtfaiye Hizmetleri
(Başarı Derecesi) İtfaiye Hizmetleri
(Önem Derecesi) Afet (Deprem, sel) Tedbirleri
(Başarı Derecesi) Afet (Deprem, sel) Tedbirleri
(Önem Derecesi) İçme Suyu Hizmetleri
(Başarı Derecesi) İçme Suyu Hizmetleri
(Önem Derecesi) Kanalizasyon Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Kanalizasyon Hizmetleri
(Önem Derecesi) Trafik Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Trafik Hizmetleri
(Önem Derecesi) Çözüm Masası Hizmetleri
(Başarı Derecesi) Çözüm Masası Hizmetleri
İlk 5 yılda belediyenin kaynaklarını ayırması gereken öncelikli üç konu nedir?
1  
2  
3