Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 14.10.2019 14:009/5181/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIKARASUKarasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
2 14.10.2019 14:009/5171/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANIKAYNARCAKaynarca (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
3 14.10.2019 14:009/5161/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİADAPAZARIAdapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi, 4456 ada, 9-10 ve 14 nolu parseller ile 4456 ada, 11 nolu parselin güneyindeki imar hattına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
4 14.10.2019 14:009/515PERFORMANS PROGRAMISTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı.5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18/a, 38/b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/a ve 18/b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 11. maddeleri gereğince hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programının CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
5 14.10.2019 14:009/514STRATEJİK PLANSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISakarya Büyükşehir Belediyesinin 2020-2024 Mali Yılı Stratejik Planı.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/a ve 18/b maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 38/b ile 41. maddesi gereğince ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Mali Yılı Stratejik Planının CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
6 14.10.2019 14:009/513KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASIKENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIBüyükşehir Belediyemiz ile Özbekistan?ın Semerkant İli yönetimi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması.5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendine göre, Büyükşehir Belediyemiz ile Özbekistan?ın Semerkant şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolünün imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
7 14.10.2019 14:009/512KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASIKENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIBüyükşehir Belediyemiz ile Van İli Çaldıran İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendine göre, Büyükşehir Belediyemiz ile Van İli Çaldıran İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolünün imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
8 14.10.2019 14:009/511MÜDÜRLÜK KURULMASIİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞIİmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürlüğünün kurulması.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Deprem ve Zemin Araştırma Şube Müdürlüğünün 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21.maddesi gereğince kurulmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
9 14.10.2019 14:009/510BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIVektörlerle entegre mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında işbirliği protokolünün yapılması.Sakarya ilinde vektörlerle entegre mücadelenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında işbirliği protokolünün yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10 14.10.2019 14:009/509BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİGENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIBisiklet sporunu teşvik etmek ve bu sporu çeşitli meslek gruplarıyla özendirerek yaygınlaştırmak adına Sakarya Gazeteciler Birliği Derneği ile Ortak Hizmet Projesinin 04/09/2017 tarihinde imzalanmış protokole ek olarak yeni bir protokol imzalanması ve önceki protokol süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması.Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ve Sakarya Gazeteciler Birliği Derneği ile imzalanan, bisiklet sporunu teşvik etmek ve bu sporu çeşitli meslek grupları ile özendirerek yaygınlaştırmak adına Bisiklet Dağıtımı Ortak Hizmet Projesinin 2017-2020 dönemlerini kapsayacak şekilde 04/09/2017 tarihinde imzalanmış protokole ek olarak yeni bir protokol imzalanması ve önceki protokol süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75. maddelerine istinaden protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11 14.10.2019 14:009/508BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİGENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞISakaryaspor altyapısındaki tüm kategorilere ayni ve nakdi yardım yapılması.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının m bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin 1. fıkrasının b bendi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğinin görüşü, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığının Sakaryaspor altyapı takımları ile ilgili amatör branşta faaliyet gösterdiklerine ait 02/10/2019 tarihli, 108 sayılı yazısı ve Sakaryaspor Kulübü Derneğinin Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sakaryaspor altyapısındaki tüm kategorilere ayni ve nakdi yardım yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75. maddelerine istinaden protokol yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12 14.10.2019 14:009/507BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİTARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIArıcılık Projesine hibe desteği için Başkana yetki verilmesi.Sakarya İli Melen Suyu Bal Ormanları kapsamında planlanan ve ilimizde Arıcılık Faaliyetleri Apiterapi Ürünleri üretiminin teşvik edilmesi amacıyla Sakarya Arıcılar Birliği ile 54 adet Arı yetiştiricisine % 75 hibe destekli malzeme temini kapsayan ortak hizmet projesi üretmek ve tüm işlemler için gerekli protokollerin imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13 14.10.2019 14:009/506TAHSİSULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞIÜcretli Park Uygulaması kullanım hakkının BELPAŞ?a tahsisi.Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerlerdeki ücretli park uygulaması kullanım hakkının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre ve imzalanan protokol çerçevesinde; aylık net kârın % 25?inin Belediyemize aktarılması şartıyla 3 yıllığına BELPAŞ?a tahsis edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14 14.10.2019 14:009/505BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞIElektronik Denetleme Sisteminin (EDS) kurulması, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesi, protokol için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesiBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan karayollarında vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz etkilemeyecek, düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla trafik kural ve ihlallerinin izlenerek tespitlerinin yapılacak Elektronik Denetleme Sisteminin kurulmasına, iş ve işlemlerin Büyükşehir Belediye Encümenince yürütülmesine, 2918 Sayılı Trafik Kanununun Ek-16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarının 4. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
15 14.10.2019 14:009/504BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİİŞTİRAKLER VE EMLAK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mah. G24B16A2B Pafta 3365 Ada 3, 4, 5 nolu parseller ile Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 4262 Ada 2 nolu parselin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi G24B16A2B Pafta 3365 Ada 3, 3365 Ada 4, 3365 Ada 5 nolu parseller ile Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi, 4262 Ada 2 nolu parselin, 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun l8-e maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin MHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
16 14.10.2019 14:009/503BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİİŞLETME VE İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mah., Kültür Cad., 814 ada 23 nolu parseldeki Sosyal Gelişim Merkezi Binasında mevcut sosyal tesis ve kafeteryanın yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan Belpaş A.Ş.?ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, Kültür Caddesi, 814 ada 23 nolu parseldeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Binasında mevcut sosyal tesis ve kafeteryanın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin %5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan Belpaş A.Ş.?ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin MHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
17 14.10.2019 14:009/502İPTAL KARARIİŞTİRAKLER VE EMLAK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜAdapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu İş Merkezinde Belediyemize ait olup Sakarya Valiliği Sağlık İl Müdürlüğüne Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsisi yapılan 87 adet tahsisli iş yerlerinin tahsisinin iptal edilmesiBelediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 1/32 sayılı kararına istinaden tahsisi yapılan, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezindeki; Zemin Kat 1 (Kapı No: Z01), 2 (Kapı No: Z02), 3 (Kapı No: Z03), 4 (Kapı No: Z04), 8 (Kapı No: Z08), 12 (Kapı No: Z12), 15 (Kapı No: Z15), 16 (Kapı No: Z16), 17 (Kapı No: Z17), 18 (Kapı No: Z18), 19 (Kapı No: Z19), 20 (Kapı No: Z20), 22 (Kapı No: Z22), 25 (Kapı No: Z25), 26 (Kapı No: Z26), 27 (Kapı No: Z27), 28 (Kapı No: Z28), 30 (Kapı No: Z30), 31 (Kapı No: Z31), 1. Kat 32 (Kapı No:101), 33 (Kapı No:102), 34 (Kapı No:103), 35 (Kapı No:104), 36 (Kapı No:105), 37 (Kapı No:106), 38 (Kapı No:107), 40 (Kapı No:109), 41 (Kapı No:110), 42 (Kapı No:111), 43 (Kapı No:112), 44 (Kapı No:113), 45 (Kapı No:114), 46 (Kapı No:115), 47 (Kapı No:116), 48 (Kapı No:117), 49 (Kapı No:118), 50 (Kapı No:119), 52 (Kapı No:121), 53 (Kapı No:122), 54 (Kapı No:123), 55 (Kapı No:124), 56 (Kapı No:125), 57 (Kapı No:126), 58 (Kapı No:127), 59 (Kapı No:128), 61 (Kapı No:130), 62 (Kapı No:131), 2. Kat 63 (Kapı No:201), 64 (Kapı No:202), 65 (Kapı No:203), 66 (Kapı No:204), 67 (Kapı No:205), 68 (Kapı No:206), 69 (Kapı No:207), 70 (Kapı No:208), 71 (Kapı No:209), 72 (Kapı No:210), 73 (Kapı No:211), 74 (Kapı No:212), 75 (Kapı No:213), 76 (Kapı No:214), 77 (Kapı No:215), 78 (Kapı No:216), 79 (Kapı No:217), 80 (Kapı No:218), 82 (Kapı No:220), 83 (Kapı No:221), 84 (Kapı No:222), 85 (Kapı No:223), 86 (Kapı No:224), 87 (Kapı No:225), 88 (Kapı No:226), 89 (Kapı No:227), 91 (Kapı No:229), 92 (Kapı No:230), 93 (Kapı No:231) bağımsız bölüm nolu 76 adet, yine Belediyemiz Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 5/386 sayılı kararına istinaden tahsisi yapılan Zemin Kat 6 (Kapı No:Z06), 7 (Kapı No:Z07), 10 (Kapı No:Z10), 11 (Kapı No:Z11), 14 (Kapı No:Z14), 21 (Kapı No:Z21), 23 (Kapı No:Z23), 1. Kat 39 (Kapı No:108), 51 (Kapı No:120), 2. Kat 81 (Kapı No:219) ve 90 (Kapı No:228) bağımsız bölüm nolu 11 adet iş yeri olmak üzere toplam 87 adet iş yerinin Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan tahsisinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre iptal edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
18 14.10.2019 14:009/501BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİİŞTİRAKLER VE EMLAK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBelediyemiz tasarrufunda bulunan Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 54 pafta, 390 ada, 180-181-182 parsellerdeki, Engelsiz Kafe?nin amacı doğrultusunda 5 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale kanunu çerçevesinde kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesiBelediyemiz tasarrufunda bulunan Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 54 pafta, 390 ada, 180-181-182 parsellerdeki, 70m2 kapalı ve 96m2 camlı olmak üzere toplam 166m2 alanlı Engelsiz Kafe?nin Korumalı İşyeri Statüsünde işletilmek üzere, Adapazarı Belediyesinin 02/09/2019 tarih ve 9/119 sayılı kararına istinaden 5 yıl süre ile tahsisi alınmış olup; aynı amaç doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 5 yıl süreyle kiralanması için, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
19 14.10.2019 14:009/500TAHSİSİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi Semerciler Mahallesi, 54 pafta 390 ada,180, 181 ve 182 nolu parsellerin ?Engelsiz Kafe? hizmetlerinde kullanılması için 5 yıl süre ile Belediyemize tahsisi.Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 54 pafta 390 ada,180, 181 ve 182 nolu parsellerin ?Engelsiz Kafe? hizmetlerinde kullanılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca 5 yıl süre ile Büyükşehir Belediyemize tahsisinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
20 14.10.2019 14:009/4991/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 1 nolu parselin; Akarca Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına ilave edilmesine yönelik; 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar PlanıBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
21 14.10.2019 14:009/4981/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 5914 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
22 14.10.2019 14:009/4971/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 397 ada 1 ve 2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
23 14.10.2019 14:009/4961/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIMülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan Karasu İlçesi Aşağıaziziye Mahallesi 1572 ada 1 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
24 14.10.2019 14:009/4951/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 730 ada, 1 sayılı parselin bir kısmının Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleriBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
25 14.10.2019 14:009/4941/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 463 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 463 ada 2 nolu parselin kuzeyinde bulunan yaklaşık 239.00 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
26 14.10.2019 14:009/4931/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi 132 ada 1 nolu parselin bir kısmı, 132 ada 2 nolu parselin bir kısmı,132 ada 6 nolu parselin bir kısmı ve 132 ada 14 nolu parselin bir kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
27 14.10.2019 14:009/4921/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi, 1379 ada ile 1380 nolu ada arasında bulunan fiilen park alanı olarak kullanılmakta olan alanın 503 m².lik kısmı ile 1433 ada 3 nolu parselin 97 m².lik kısmına ve İstiklal Mahallesi, 8121 nolu parsel ile 8674 nolu parsel arasında bulunan 1090 m².lik kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
28 14.10.2019 14:009/4911/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 17687 ve 11163 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
29 14.10.2019 14:009/4901/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan ve Adapazarı İlçeleri sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
30 14.10.2019 14:009/489KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Budaklar Mahallesi, Kırsal Yerleşim Alanı Sınırına Yönelik belediyesince hazırlanan değişiklik.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
31 14.10.2019 14:009/4881/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4049 ada numaralı parselleri içeren imar adasının doğusundaki ada kenarı hattına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
32 14.10.2019 14:009/4871/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, Şeker Sokak ve 824 nolu sokak arasında kalan Barış Manço Parkının bulunduğu alandaki 7m. genişliğindeki yaya yoluna yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
33 14.10.2019 14:009/486PLANLARDA HÜKÜM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISakarya İli, Kuzey-Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında hazırlanan plan hükmü değişiklikleriBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
34 14.10.2019 14:009/485YÖNETMELİKFEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIFen İşleri Dairesi Başkanlığı?na bağlı Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğü?nün Görev ve Çalışma YönetmeliğiSakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Birim Fiyat ve Kesin Hakediş Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği?nin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer?i mevzuata uygun olduğu, yönündeki 24/09/2019 tarihli Hukuk Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
35 14.10.2019 14:009/484TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİSAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞISakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bölümüne ?Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporu? karşılığında 50,00 TL alınması şekilde eklenmesiSakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 31/07/2019 tarihli ve 622 sayılı yazısı ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 5.1.6.1- maddesine istinaden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezimiz tarafından ?Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Rapor? belgesi verilmeye başlanacağından; Belediyemiz 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bölümüne ?Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporu? karşılığında 50,00 TL alınması şekilde eklenmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 23. Maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelir Kanunu?nun 97. Maddesi hükümlerine ve mevzuata uygun olduğu, yönündeki 20/09/2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
36 14.10.2019 14:009/4831/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞITaraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Ulucami Mahallesi, Huzur Caddesi, 3236 ve 3237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı değişikliğiTaraklı Belediyesinin 02.07.2019 tarih ve 2019/38 sayılı kararı ile kabul edilen, Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Ulucami Mahallesi, Huzur Caddesi 3236 ve 3237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 17/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
37 14.10.2019 14:009/4821/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞITaraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, Ankara Caddesi, 1287-1289-1291 ve 1294 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı değişikliğiTaraklı Belediyesinin 02.07.2019 tarih ve 2019/37 sayılı kararı ile kabul edilen, Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kapsamında Hacımurat Mahallesi, Ankara Caddesi, 1287-1289-1291 ve 1294 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı değişikliğinin; söz konusu yolun 1287 nolu parsele isabet eden kısmının kaldırılarak çıkmaz yol oluşturulduğundan REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 17/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
38 14.10.2019 14:009/4811/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞITaraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 3006-3062 ve 3063 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifiTaraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 3006-3062 ve 3063 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
39 14.10.2019 14:009/4801/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü değişikliğiFerizli İlçe Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
40 14.10.2019 14:009/4791/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, Kemer Caddesi, G24C06A2C, G24C06A2D imar paftalarında yer alan M1 Yolboyu Ticaret adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiSapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstempaşa Mahallesi, Kemer Caddesi, G24C06A2C, G24C06A2D imar paftalarında yer alan M1 Yolboyu Ticaret adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 24/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
41 14.10.2019 14:009/4781/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, 16 pafta, 1581-1665 ve 2924 (eski 96) nolu parselleri kapsayan alanda ?Doğal Karakteri Korunacak Alan?ın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz16.07.2019 tarih ve 22713 kayıt nolu dilekçe ile; Sapanca İlçesi, Kırkpınar-Soğuksu Mahallesi, G24-D-05-D-3-C pafta, 429 ada, 342 (eski 2923) nolu parsele isabet eden sit alanı sınırının tekrar değerlendirilerek mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılan itirazın; Sit sınırı belirlenmesi/ değiştirilmesi yetkisinin tarafımızda olmaması nedeniyle reddinin uygun olacağı yönünde tanzim olunan raporun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
42 14.10.2019 14:009/4771/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama RaporuArifiye Belediyesinin 04.02.2019 tarih ve 2019/11 sayılı kararı ile kabul edilen, Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporunun; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08.10.2018 tarih ve 9/624 sayılı kararı ile onaylanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08.07.2019 tarih ve 7/359 sayılı kararı ile değişikliğe uğrayan, Yukarıkirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
43 14.10.2019 14:009/4761/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Erenler, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde 1/5000 ölçekli G24b24d, G24c04a, G24c03b plan paftalarını içerir Yavuz Selim Caddesinin, 1050 ve 1063 sokakların kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Bulvarına kadar olan alan ile Atatürk Bulvarının, Yavuz Selim Caddesinden itibaren Uluyol Caddesi ile kesiştiği kısma kadar olan alan ve ayrıca Murat Soğancıoğlu Caddesinin Yavuz Selim Caddesi tarafından başlayarak, 1234 Sokağa kadar olan alanda bölgenin gelişimini arttırmak amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.Erenler İlçesi, Erenler, Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde 1/5000 ölçekli G24b24d, G24c04a, G24c03b plan paftalarını içerir Yavuz Selim Caddesinin, 1050 ve 1063 sokakların kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Bulvarına kadar olan alan ile Atatürk Bulvarının, Yavuz Selim Caddesinden itibaren Uluyol Caddesi ile kesiştiği kısma kadar olan alan ve ayrıca Murat Soğancıoğlu Caddesinin Yavuz Selim Caddesi tarafından başlayarak, 1234 Sokağa kadar olan alanda bölgenin gelişimini arttırmak amacıyla Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
44 14.10.2019 14:009/4751/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKarasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi, 864 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifiKarasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi, 864 nolu parsele ilişkin Akaryakıt ve LPG istasyonu amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 17/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
45 14.10.2019 14:009/4741/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin 3600 m²?lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin 3600 m²?lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 132 ada, 1 nolu parselin mülkiyetinin Serdivan Belediyesine, 132 ada, 2 nolu parsel üzerinde kurulu kat mülkiyetinin talep sahibi ile Serdivan Belediyesine ait olması ve söz konusu plan değişiklik teklifi Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz etmesi sebebiyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 17/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
46 14.10.2019 14:009/4731/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri uygulamaya ilişkin hükümlerinin 15. Maddesine ilişkin plan hükmü değişikliğine itiraz.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2019 tarih ve 3/152 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerinin 15. Maddesine ilişkin plan hükmü değişikliğine ilan- askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulüne ilişkin, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 05.08.2019 tarih ve 8/98 sayılı kararının Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
47 14.10.2019 14:009/4721/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2449 ada, 6-8-10-11-12-13 ve 2334 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2449 ada, 6-8-10-11-12-13 ve 2334 nolu parsellerin ?Gelişme Orta Yoğunlukta Konut Alanı? fonksiyonuna alınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 17/09/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.