Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 08.10.2018 14:009/6621/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları.Akyazı Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Vakıf Mahallesi, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırı içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ait Akyazı Belediye Başkanlığının 02.10.2018 tarih ve E.2018/19137 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
2 08.10.2018 14:009/661PERFORMANS PROGRAMISTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı.5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 9. ve 11. maddesi gereğince hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı?nın kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
3 08.10.2018 14:009/660SÖZLEŞMELİ PERSONELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞISözleşmeli personel ücretleri. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre (3.4, ve 5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK?nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödemenin ekteki cetvelde belirtilen şekliyle verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
4 08.10.2018 14:009/659İPTAL İHDASİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞIMemur boş kadro değişiklik cetveli. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar dahilinde Büyükşehir Belediyemizde mevcut boş bulunan kadrolarda değişiklik yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 26/09/2018 tarih ve 30432 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Kadro iptal- ihdas değişikliği (II) sayılı cetvelin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
5 08.10.2018 14:009/658AKTARMA YAPILMASISTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞIİmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait ekonomik gider kodundan, ödenek aktarma talep formlarında yer alan ödenek kalemlerine toplam 3.886.476,78-TL ödenek aktarmalarının yapılması. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait ?46540135-062000-5-064390 (Diğer)? ekonomik gider kodundan ekli ödenek aktarma talep formlarında yer alan ödenek kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18.maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 36. maddesinin 1. ve 2. bentlerine göre toplam 3.886.476,78-TL ödenek aktarmalarının yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
6 08.10.2018 14:009/657BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİSTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISASKİ?nin ?Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı HES İkmal İnşaatı işi ? için kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi. Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay?a kadar kullanacağı, ?Sakarya İli Alternatif İçmesuyu Kaynağı HES İkmal İnşaatı işi? için 60.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
7 08.10.2018 14:009/656GARANTÖR OLUNMASISTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISASKİ?nin ?Ada Bazlı Çalışma için Entegre Malzeme alımı işi? için kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay?a kadar kullanacağı, ?Ada Bazlı Çalışma İçin Entegre Malzeme Alımı işi? için 2.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
8 08.10.2018 14:009/655GARANTÖR OLUNMASISTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISASKİ?nin ?Müteferrik Tesislerde Koku Giderimi Yapılması işi? için kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi. Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay?a kadar kullanacağı, Müteferrik Tesislerde Koku Giderimi Yapılması için 4.855.700,00 TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
9 08.10.2018 14:009/654BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKaynarca Belediyesi Hatipler Mah. 13 pafta, 73 ada, 215 nolu mezarlık alanında kalan parselin Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Mülkiyeti Kaynarca Belediyesi?ne ait, Hatipler Mahallesi, 13 pafta, 73 ada, 215 nolu mezarlık alanında kalan parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d ve 18-e maddelerine göre Belediyemiz adına devrinin yapılmasına ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10 08.10.2018 14:009/653BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesinde 1596, 1597, 1598, 1601, 1613 ve 1614 nolu adalar arasında yer alan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanında kalan 51.000,00 m2 alanın, Adapazarı Belediyesi adına tahsis ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesinde 1596, 1597, 1598, 1601, 1613 ve 1614 nolu adalar arasında yer alan ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanında kalan 51.000,00 m2 yüzölçümlü alanın, krokide belirtilen 1 ve 2 nolu kısımda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesi c bendi gereği yapılaşma, diğer kısımlarda ise spor sahaları, çocuk parkı, koşu yolu vb. yapılabilmesi amacıyla kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Adapazarı Belediyesi adına tahsisine, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11 08.10.2018 14:009/652BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, İstiklal Mah. 585 ada, 364 nolu 19.956,00 m2 parselin, 80 nolu 951,00 m2 parselin ve 79 nolu 577,00 m2 parseldeki 566,18 m2?lik hissenin ?Millet Bahçesi Projesi? kapsamında Belediyemize tahsisinin yapılabilmesi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Mülkiyeti Adapazarı Belediye Başkanlığı?na ait İstiklal Mahallesi, 585 ada, 364 nolu 19.956,00 m2 yüzölçümlü parselin, 585 ada, 80 nolu 951,00 m2 yüzölçümlü parselin ve 585 ada, 79 nolu 577,00 m2 yüzölçümlü parseldeki (157/160) 566,18 m2?lik hissenin ?Millet Bahçesi Projesi? kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri gereği Belediyemize tahsisinin yapılmasına ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12 08.10.2018 14:009/651BİNALARDA UYGULANACAK OTOPARK İLE İLGİLİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIOtopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesaplamasında kullanılan birim otopark bedeli formülünde Y olarak geçen uygulama oranları.31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği?nin 12. Maddesinin 11. Fıkrasının (a) Bendine istinaden otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesaplamasında kullanılan birim otopark bedeli formülünde Y olarak geçen uygulama oranını (%100 ila %60) belirlemek için; 11/09/2018 tarih ve 28873 sayılı Daire Başkanlığımız yazısı ile ilçe belediyelerinden yerleşme bölgelerine göre gruplama yapılması istenmiş olup yapılan yazışmalar neticesinde İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü?nce dosya hazırlanmıştır. Otopark yeri bölge veya genel otoparklardan karşılanacak yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesaplamasında kullanılan birim otopark bedeli formülünde geçen uygulama oranlarına dair hazırlanan dosyanın; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği ilgili hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2018 tarih ve 30869 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13 08.10.2018 14:009/650PLAN NOTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIGüney Planlama Alt Bölgesi ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları 8.2 Maddesi` ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 6.2 maddesinde yer alan ?Kırsal Yerleşme Alanları? başlıklı ilgili Plan Hükmü değişiklikleri. Güney Planlama Alt Bölgesi ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları 8.2 Maddesi ile, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 6.2 maddesinde yer alan ?Kırsal Yerleşme Alanları? başlıklı ilgili Plan Hükmü değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ve 644 sayılı KHK?nın 7. Maddesi 3. Fıkrası ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2018 tarih ve 31011 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14 08.10.2018 14:009/6491/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, 132 ada, 2, 3,4 nolu parseller ile, 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifi.Arifiye ilçesi, Fatih Mahallesi, 132 ada, 2, 3,4 nolu parseller ile, 984 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2018 tarih ve 30804 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
15 08.10.2018 14:009/6481/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Sanayi Alanına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 03/07/2018 tarihli, 71 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Sanayi Alanına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarih ve 30687 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
16 08.10.2018 14:009/6471/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek Mahmutbey Mah. 495 ada 3,4,5,6,7 nolu parseller ile 102 ada 67, 266 nolu parselleri kapsayan alanda imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin 05/09/2018 tarihli, 47 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 495 ada 3,4,5,6,7 nolu parseller ile 102 ada 67, 266 nolu parselleri kapsayan alanda imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarih ve 30557 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17 08.10.2018 14:009/6461/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 49 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin 04/07/2018 tarihli, 44 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 181 ada, 4 ve 49 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarih ve 30555 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
18 08.10.2018 14:009/6451/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek Büyükdere Mah. 1336 adanın kuzey doğusunda yer alan kadastral boşluktaki 19 m2?lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin 05/09/2018 tarihli, 48 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1336 adanın kuzey doğusunda yer alan kadastral boşluktaki 19 m2?lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarih ve 30552 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
19 08.10.2018 14:009/6441/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek Büyükdere Mah. 1348 ada 6,8 ve 13 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin 04/07/2018 tarihli, 45 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1348 ada 6,8 ve 13 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarih ve 30548 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
20 08.10.2018 14:009/6431/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesinden geçen TEİAŞ 154 Kv Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim hattının ve bazı direklerde yapılan değişikliklerin imar planına işlenmesine ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifiHendek İlçesinden geçen TEİAŞ 154 Kv Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim hattının ve bazı direklerde yapılan değişikliklerin imar planına işlenmesine ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarih ve 30547 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
21 08.10.2018 14:009/6421/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İstiklal Mahallesi, 6552- 6554 nolu parseller ile 9591 ? 7381-7382 nolu parseller arasındaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 03/09/2018 tarihli, 70 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 6552- 6554 nolu parseller ile 9591 ? 7381-7382 nolu parseller arasındaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarih ve 30750 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
22 08.10.2018 14:009/6411/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi Arabacıalanı Mah. 657 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 03/09/2018 tarihli, 69 sayılı kararı ile uygun görülen Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2018 tarih ve 30807 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
23 08.10.2018 14:009/6401/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 15279 nolu parsel ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile 2242 ada 1 nolu parsel ile 18576, 18577, 14882, 14883, 14884 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 15279 nolu parsel ve bitişiğinde bulunan kadastral boşluk ile 2242 ada 1 nolu parsel ile 18576, 18577, 14882, 14883, 14884 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2018 tarihli, 30809 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
24 08.10.2018 14:009/6391/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi ve Karaman Bağlantı Yolu ve Yakın Çevresini kapsayan yaklaşık 118 ha. alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 9/126 sayılı kararı ile kabul edilen 15 Temmuz Camili Mahallesi ve Karaman Bağlantı Yolu ve Yakın Çevresini kapsayan yaklaşık 118 ha. alana yönelik Belediyesince hazırlanan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarihli, 30692 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
25 08.10.2018 14:009/6381/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 673 ada 1 parsel ile 674 ada 8 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 9/123 sayılı kararı ile kabul edilen, Maltepe Mahallesi, 673 ada 1 parsel ile 674 ada 8 nolu parsel arasında kalan 10 m. genişliğinde imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarihli, 30684 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
26 08.10.2018 14:009/6371/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 413 ada 452 nolu parsel ile 414 ada 17 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarihli, 9/125 sayılı kararı ile kabul edilen edilen, Pabuçcular Mahallesi, 413 ada 452 nolu parsel ile 414 ada 17 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarihli, 30693 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
27 08.10.2018 14:009/6361/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada 1 parselin bir kısmı, 1562 ada 1 parsel, 1563 ada 1 parsel ile 1564 ada 1 parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada 1 parselin bir kısmı, 1562 ada 1 parsel, 1563 ada 1 parsel ile 1564 ada 1 parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2018 tarihli, 30821 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
28 08.10.2018 14:009/6351/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada 4 parselin ve 4300 ada 1 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada 4 parselin ve 4300 ada 1 parselin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2018 tarihli, 30800 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
29 08.10.2018 14:009/6341/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 1376 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 1376 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/09/2018 tarihli, 30696 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
30 08.10.2018 14:009/6331/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKocaali ilçesi, 3762-3763-3753-3759-6886-7281 ve 7537 nolu parseller ile 869 ada, 4 parsel ve 12250 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Kocaali ilçesi, 3762-3763-3753-3759-6886-7281 ve 7537 nolu parseller ile 869 ada, 4 nolu parsel ve 12250 nolu parsellere ilişkin Kocaali Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
31 08.10.2018 14:009/6321/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIGeyve İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 14/03/2018? 14/04/2018 tarihleri arasında ilan-askı süresinde yapılan itirazlar.Geyve İlçe Belediye Meclisi?nin 02.07.2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; PARSEL SAHİPLERİNCE YAPILAN İTİRAZLAR; Geyve Belediyesi Evrakına; 1) 10/04/2018 tarih ve 1212 no ile kayıtlı dilekçe ile, 74 ada, 9 nolu parselin güneyin bulunan 7.00 metrelik imar yolunun kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 2) 29/03/2018 tarih ve 1067 no ile kayıtlı dilekçe ile, 7 ada, 67 nolu parselin Ayrık Nizam yapılaşma şartının, Bitişik Nizam olarak düzenlenmesi talebiyle alınan kararın; ilgili parselde Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planının Özel Hükümlerinin 3. ve 4. Maddesine göre uygulama yapılabileceğinden, Reddinin uygun olacağı; 3) 05/04/2018 tarih ve 1145 no ile kayıtlı dilekçe ile, 64 ada, 158 nolu parselin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 4) 02/04/2018 tarih ve 1103 no ile kayıtlı dilekçe ile, 45 ada, 158-159-160-161-162 nolu parsellerin ön bahçe mesafelerinin 5.00 metreden 3.00 metreye düşürülmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Reddinin uygun olacağı; ./? (08/10/2018 tarihli: 9/632 sayılı kararın devamıdır.) 5) 04/04/2018 tarih ve 1134 no ile kayıtlı dilekçe ile, 257 ada, 4 nolu (eski 262) parselin ortasından geçen yolun düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 6) 12/04/2018 tarih ve 1250 no ile kayıtlı yazı eki dilekçe ile, 257 ada, 4 nolu (eski 262) parselin ortasından geçen yolun düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 7) 13/04/2018 tarih ve 1265 no ile kayıtlı dilekçe ile, 57 ada, 110 nolu parselin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 8) 03/02/2018 tarih ve 1116 no ile kayıtlı dilekçe ile, 45 ada, 156-157 nolu parsellerin ön bahçe mesafelerinin 5.00 metreden 3.00 metreye düşürülmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Reddinin uygun olacağı; 9) 20/03/2018 tarih ve 958 no ile kayıtlı dilekçe ile, 64 ada, 114 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisimizin; 08/09/2014 tarih ve 10/246 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının işlenmesi yönünde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 10) 02/04/2018 tarih ve 1102 no ile kayıtlı dilekçe ile, 45 ada, 68 nolu parselin ortasından geçen yolun düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 11) 21/03/2018 tarih ve 976 no ile kayıtlı dilekçe ile, 45 ada, 68 nolu parselin ortasından geçen yolun düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 12) 02/04/2018 tarih ve 1101 no ile kayıtlı dilekçe ile, 45 ada, 170-168-169-171-172-167-166-165-164-184-179-180-181-182 nolu parsellerin ön bahçe mesafelerinin 5.00 metreden 3.00 metreye düşürülmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Reddinin uygun olacağı; 13) 03/04/2018 tarih ve 1114 no ile kayıtlı dilekçe ile, 11 ada, 57 nolu parselin ortasından geçen yolun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 14) 11/04/2018 tarih ve 1267 no ile kayıtlı dilekçe ile, 257 ada, 4 nolu (eski 262)parselin ortasından geçen yolun düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 15) 02/04/2018 tarih ve 1100 no ile kayıtlı dilekçe ile, 45 ada, 183 nolu parsellerin ön bahçe mesafelerinin 5.00 metreden 3.00 metreye düşürülmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Reddinin uygun olacağı; 16) 20/03/2018 tarih ve 960 no ile kayıtlı dilekçe ile, 39 ada, 49 nolu parselin kuzeyinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Kabulünün uygun olacağı; 17) 22/03/2018 tarih ve 988 no ile kayıtlı dilekçe ile, 5 ada, 169 nolu parselin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 18) 05/04/2018 tarih ve 1143 no ile kayıtlı dilekçe ile, 64 ada, 159 nolu parselin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 19) 21/03/2018 tarih ve 975 no ile kayıtlı dilekçe ile, 100 ada, 3 nolu parseldeki park alanının kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 20) 21/03/2018 tarih ve 977 no ile kayıtlı dilekçe ile, 5 ada, 171 nolu parselin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 21) 09/04/2018 tarih ve 1188 no ile kayıtlı dilekçe ile, 79 ada, 51 nolu parselin doğusundan geçen 6.00 metrelik yolun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; ./? (08/10/2018 tarihli: 9/632 sayılı kararın devamıdır.) 22) 12/04/2018 tarih ve 1246 no ile kayıtlı dilekçe ile, 64 ada, 189 nolu parselin Bitişik Nizam olarak düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ilgili parselde Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planının özel hükümlerinin 3. ve 4. Maddesine göre uygulama yapılabileceğinden, Reddinin uygun olacağı; 23) 06/04/2018 tarih ve 1173 no ile kayıtlı dilekçe ile, 79 ada, 52-53 nolu parsellerin üzerinde Tarhan Vakıf Camii bulunması gerekçesiyle 6.00 metrelik yolun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 24) 30/03/2018 tarih ve 1072 no ile kayıtlı dilekçe ile, 79 ada, 52-53 nolu parsellerin üzerinde Tarhan Vakıf Camii bulunması gerekçesiyle 6.00 metrelik yolun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 25) 12/04/2018 tarih ve 1247 no ile kayıtlı dilekçe ile, 64 ada, 190-191 nolu parsellerin Bitişik Nizam olarak düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın ilgili parselde Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planının özel hükümlerinin 3. ve 4. Maddesine göre uygulama yapılabileceğinden, Reddinin uygun olacağı; 26) 04/04/2018 tarih ve 1135 no ile kayıtlı dilekçe ile, 79 ada, 47-48 nolu parsellerin üzerinden geçen 6.00 metrelik yolun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 27) 22/03/2018 tarih ve 1006 no ile kayıtlı dilekçe ile, 6 ada, 238-239-241-267-268 nolu parsellerin ortasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Reddinin uygun olacağı; 28) 09/04/2018 tarih ve 1187 no ile kayıtlı dilekçe ile, 7 ada, 68 nolu parselin Bitişik Nizam olarak düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın ilgili parselde Geyve İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planının özel hükümlerinin 3. ve 4. Maddesine göre uygulama yapılabileceğinden, Reddinin uygun olacağı; 29) 23/03/2018 tarih ve 1012 no ile kayıtlı dilekçe ile, 39 ada, 36 nolu parselin ortasından geçen 8.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın Kabulünün uygun olacağı; 30) 21/03/2018 tarih ve 979 no ile kayıtlı dilekçe ile, 100 ada, 4 nolu parseldeki park alanının kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 31) 10/04/2018 tarih ve 1222 no ile kayıtlı dilekçe ile, 7 ada, 53-54 nolu parsellerin ortasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kuzeye kaydırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 32) 05/04/2018 tarih ve 1144 no ile kayıtlı dilekçe ile, 5 ada, 35 nolu parseldeki park ve 7.00 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 33) 22/03/2018 tarih ve 1002 no ile kayıtlı dilekçe ile, 230 ada, 1-2-3 nolu parseller ve 229 ada, 1-5-6 nolu parsellerin (eski 2830 nolu parsel) ortasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; yolun devamlılığının olmaması gerekçesiyle ekli plandaki şekilde Değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; 34) 26/03/2018 tarih ve 1027 no ile kayıtlı dilekçe ile; 68 ada, 16-18-19-20 nolu parselin içinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; yolun devamlılığının olmaması gerekçesiyle Kabulünün uygun olacağı 35) 09/04/2018 tarih ve 1186 no ile kayıtlı dilekçe ile, 1918 nolu parselin batısından ve kuzeyinden geçen 12.00 m.lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Kabulünün uygun olacağı; 36) 13/04/2018 tarih ve 1263 no ile kayıtlı dilekçe ile, 57 ada, 110-62 nolu parsellerin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; ./? (08/10/2018 tarihli: 9/632 sayılı kararın devamıdır.) 37) 13/04/2018 tarih ve 1262 no ile kayıtlı dilekçe ile, 57 ada, 110-62 nolu parsellerin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 38) 13/04/2018 tarih ve 1261 no ile kayıtlı dilekçe ile, 57 ada, 110-62 nolu parsellerin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 39) 13/04/2018 tarih ve 1260 no ile kayıtlı dilekçe ile, 57 ada, 110-62 nolu parsellerin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 40) 13/04/2018 tarih ve 1259 no ile kayıtlı dilekçe ile, 57 ada, 110-62 nolu parsellerin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 41) 13/04/2018 tarih ve 1264 no ile kayıtlı dilekçe ile, 57 ada, 110-62 nolu parsellerin TAKS:0.30 olan değerinin 0.40 olarak yapılaşma şartlarının düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; BELEDİYESİNCE YAPILAN İTİRAZLAR: 1) Camikebir Mahallesi, 77 ada, 74-60-2 nolu parselde bulunan Park Alanının yeniden düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Reddinin uygun olacağı; 2) Tepecikler Mahallesi, 270 nolu parsel içerisinde kuzey ? güney istikametinde geçen 8.00 metrelik imar yolunun Belediye Meclisinin 04/05/2010 tarih ve 2010/55 sayılı kararı ile onaylanan tadilat planı ile kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Kabulünün uygun olacağı; 3) Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 24 ada, 45 ve 46 nolu parsellerdeki Park Alanının daraltılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Reddinin uygun olacağı; 4) Geyve İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının yaklaşık 13 hektar ve 20 hektarlık iki bölgede 0,30/0,90 olan yapılaşma şartlarının 0,40/1,20 olarak yeniden düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararları ve nüfus projeksiyonuna aykırı olduğundan, Reddinin uygun olacağı; 5) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/02/2018 tarih ve 2/81 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Revizyon imar planına işlenmesi talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, Kabulünün uygun olacağı; 6) Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 79 ada, 52-53 nolu parsellerin üzerinde Tarhan Vakıf Camii bulunması gerekçesiyle 6.00 metrelik yolun kaldırılması talebiyle yapılan itiraza yönelik alınan kararın, ekli plandaki şekilde Değiştirilerek Kabulünün uygun olacağı; Ayrıca tespit edilen 33 ada, 43 nolu parselin güneyine 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak park alanı eklenmesinin, Kabulünün Uygun olacağı; yönündeki 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
32 08.10.2018 14:009/6311/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIGeyve İlçesi, Çay köy Mahallesi, 178 ada, 1 nolu, 177 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Geyve Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 2018/32 sayılı kararı ile uygun görülen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Çay köy Mahallesi, 178 ada, 1 nolu, 177 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
33 08.10.2018 14:009/6301/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi, Gündoğan-Soğucak Mahallesi sınırları içerisinde kalan 686 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Söğütlü Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Gündoğan-Soğucak Mahallesi sınırları içerisinde kalan 686 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
34 08.10.2018 14:009/6291/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, G24D09B1B imar paftasında yer alan park alanında Teknik Altyapı Alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Sapanca Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 2018/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Yanık Mahallesi, G24D09B1B imar paftasında yer alan park alanında Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
35 08.10.2018 14:009/6281/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 532 ve 2921 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Sapanca Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/40 sayılı kararı ile uygun görülen, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi 532 ve 2921 nolu parsellerin güneyine doğu-batı istikametinde 7.00 metrelik imar yolu planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
36 08.10.2018 14:009/6271/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 239 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Sapanca Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 2018/39 sayılı kararı ile uygun görülen, Göl Mahallesi, 239 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
37 08.10.2018 14:009/6261/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada 113 nolu parsel, Rüstempaşa Mahallesi 23 ada 7 ve 8 nolu parseller, Gazipaşa Mahallesi 69 ada 155 nolu parsele ve Güldibi Mahallesinden geçen Nato Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Sapanca Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 2018/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 113 nolu parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının bir kısmının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Rüstempaşa Mahallesi, 23 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile bir kısmı tescil harici alana ve Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada, 155 nolu parsele taşınması ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi ve Güldibi Mahallesinden geçen Nato Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 5/345 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
38 08.10.2018 14:009/6251/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Adliye Ahmediye Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itirazlar. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11/06/2018 tarih 6/425 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Adliye Ahmediye Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresinde yapılan itiraz dilekçeleri ile Arifiye İlçe Belediyesinin 29/08/2018 tarihli ve 264 sayılı yazısı ile iletilen itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.09.2018 tarih ve 8/566 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.09.2018 tarih ve 27910 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan itirazlar; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/09/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 1. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.07.2018 tarih ve 25824 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 5 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 2. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.07.2018 tarih ve 25812 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 6 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 3. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.07.2018 tarih ve 25811 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 7 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 4. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 16.07.2018 tarih ve 25970 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 8 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 5. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 16.07.2018 tarih ve 25969 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 9 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 6. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 26.07.2018 tarih ve 27496 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 11 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 7. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 16.07.2018 tarih ve 25968 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 30 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 8. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.07.2018 tarih ve 25823 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 31 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, ./? (08/10/2018 tarihli: 9/625 sayılı kararın devamıdır.) 9. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.07.2018 tarih ve 25810 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2609 ada, 4 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 10. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.08.2018 tarih ve 29597 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2610 ada, 7 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 11. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 09.08.2018 tarih ve 29111 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2610 ada, 26 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 12. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 30.07.2018 tarih ve 27742 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2610 ada, 29 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 13. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 09.08.2018 tarih ve 29114 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2610 ada, 30 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 14. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 09.08.2018 tarih ve 29116 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2614 ada, 26 ve 27 nolu parselde mevcutta bulunan mezarlık alanının plana işlenmesine ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 15. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 09.08.2018 tarih ve 29117 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2614 ada, 20 nolu parselin şahısların itirazları değerlendirilirken söz konusu parselin dikkate alınmasına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 16. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 26.07.2018 tarih ve 27499 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2610 ada, 51 nolu parselin üzerinde bulunan eğitim ve sağlık alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 17. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 13.08.2018 tarihli dilekçe ile kayıtlı, 2627 ada, 28 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 18. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 08.08.2018 tarih ve 29023 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2626 ada, 41 nolu parselin üzerinde bulunan yola ve park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 19. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 30.07.2018 tarih ve 27823 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2626 ada, 36 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 20. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 24.07.2018 tarih ve 23415 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2626 ada, 36 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 21. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 09.08.2018 tarih ve 29189 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2639 ada, 14 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, park alanına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 22. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 13.08.2018 tarihli dilekçe ile kayıtlı, 2639 ada, 26 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 23. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 30.07.2018 tarihli dilekçe ile kayıtlı, 2649 ada, 8 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 24. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 08.08.2018 tarih ve 29027 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2649 ada, 32 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 25. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 31.07.2018 tarih ve 27936 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2649 ada, 5 nolu parselin üzerinde bulunan yol alanına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, ./? (08/10/2018 tarihli: 9/625 sayılı kararın devamıdır.) 26. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 10.08.2018 tarih ve 29400 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2649 ada, 6 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 27. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.08.2018 tarih ve 29522 sayılı dilekçe ile kayıtlı, plana ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 28. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 10.08.2018 tarih ve 29401 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2629 ada, 43 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 29. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.08.2018 tarih ve 29518 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2650 ada, 1 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 30. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 20.07.2018 tarih ve 26747 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2629 ada, 52 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 31. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 10.08.2018 tarih ve 29381 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2629 ada, 51 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 32. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 20.07.2018 tarih ve 26746 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2629 ada, 53 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 33. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 19.07.2018 tarih ve 26651 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2631 ada, 12 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 34. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 07.08.2018 tarih ve 28789 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2632 ada, 11 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 35. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.08.2018 tarih ve 29488 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2630 ada, 11 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 36. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 03.08.2018 tarih ve 28411 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2626 ada, 28 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 37. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 08.08.2018 tarih ve 28945 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2626 ada, 66 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 38. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 20.07.2018 tarih ve 26819 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2628 ada, 4 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 39. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 16.07.2018 tarih ve 26068 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2649 ada, 10 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 40. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 30.07.2018 tarih ve 27754 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2649 ada, 10 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 41. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 19.07.2018 tarih ve 26612 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2601 ada, 207 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 42. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 03.08.2018 tarih ve 28388 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2649 ada, 11 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 43. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 23.07.2018 tarih ve 26946 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2616 ada, 9 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 44. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 15.08.2018 tarihli dilekçe ile kayıtlı, 2657 ada, 68 nolu parselin üzerinde bulunan yola ve eğitim alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden Reddinin uygun olacağı, ./? (08/10/2018 tarihli: 9/625 sayılı kararın devamıdır.) 45. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 06.08.2018 tarih ve 28644 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2657 ada, 80-99-108 nolu parsellerin üzerinde bulunan eğitim alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden Reddinin uygun olacağı, 46. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 09.08.2018 tarihli dilekçe ile kayıtlı, 2657 ada, 110 nolu parselin üzerinde bulunan park alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden Reddinin uygun olacağı, 47. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 13.07.2018 tarihli dilekçe ile kayıtlı, 2622 ada, 44 nolu parselin imar planına dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın, plan dışı olduğundan Reddinin uygun olacağı, 48. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 09.08.2018 tarih ve 29078 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2619 ada, 26 nolu parselin imar planına dahil edilmesine ilişkin yapılan itirazın, plan dışı olduğundan Reddinin uygun olacağı, 49. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 27.07.2018 tarih ve 27593 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2629 ada, 49 nolu parselin diğer hissedarlardan ayrılarak bağımsız olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusu olmadığından Reddinin uygun olacağı, 50. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.08.2018 tarih ve 29513 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2645 ada, 1 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, park alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekli ile, Kabulünün uygun olacağı, 51. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 09.08.2018 tarih ve 29195 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2626 ada, 70 nolu, 2630 ada, 11 nolu ve 2632 ada, 5 nolu parsele isabet eden yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 2626 ada, 70 nolu parselin üzerinde bulunan yeşil alana ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 52. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 13.08.2018 tarih ve 29516 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2657 ada, 117-118 nolu parsellerin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, otopark alanına ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 53. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 29.08.2018 tarih ve 30697 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2601 ada, 216 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 54. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 26.07.2018 tarih ve 27455 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 141 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 55. Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 29/08/2018 tarih ve 264 sayılı yazı eki ile tarafımıza sunulan ve Arifiye Belediyesi?ne evrağına 10.08.2018 tarih ve 23899 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2646 ada, 3-8-9 nolu parseller, 2647 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ve 2649 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin kullanım fonksiyonuna (yol ve konut alanı) yapılan itirazın, Özel Sosyal Tesis alanı olarak ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 56. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 10.08.2018 tarih ve 29276 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 2646 ada, 3-8-9 nolu parseller, 2647 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parseller ve 2649 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin kullanım fonksiyonuna (yol ve konut alanı) yapılan itirazın, Özel Sosyal Tesis alanı olarak ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, yönünde tanzim olunan 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
39 08.10.2018 14:009/6241/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve aynı Meclisin 08/04/2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak daha önce plan bulunmayan ancak bu planla kullanım kararı getirilen alanlara ilişkin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan Arifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
40 08.10.2018 14:009/6231/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24-C-03C-2-A, G24-C-03-C-2-B, G24-C-04-A-4-D, G24-C04-D-1-A paftalarında yer alan 30.00 m.?lik ve 20.00 m.?lik imar yollarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği;Arifiye Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 2018/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, G24-C-03C-2-A, G24-C-03-C-2-B, G24-C-04-A-4-D, G24-C04-D-1-A paftalarında yer alan 30.00 m.?lik ve 20.00 m.?lik imar yollarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09.04.2018 tarih ve 4/255 sayılı kararı ile onaylan 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
41 08.10.2018 14:009/6221/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1091, ada 3-4-5-6-8-19-20-21-22-23 ve 24 nolu parsellerin ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? ve ?Park Alanı? olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı.Arifiye Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 2018/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, 1091, ada 3-4-5-6-8-19-20-21-22-23 ve 24 nolu parsellerin ?Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı? ve ?Park Alanı? olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09.07.2018 tarih ve 7/484 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 İlave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
42 08.10.2018 14:009/621YETKİ DEVRİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi Dokurcun Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planları ile plan açıklama raporu ve 1/1000 ölçekli+Revizyon Uygulama imar planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri.Akyazı Belediye Başkanlığının 17.08.2018 tarih ve 16683 sayılı yazısı ile; Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planları, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına devrine dair alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin 07.09.2018 tarih ve 90 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
43 08.10.2018 14:009/6201/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 2 nolu parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazar Alanı olarak planlanması ve otopark ihtiyacı ile ulaşım bağlantılarının sağlanmasına yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve yetki devri. Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 2 nolu parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazar Alanı olarak planlanması ve otopark ihtiyacı ile ulaşım bağlantılarının sağlanmasına yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarihli ve 41 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
44 08.10.2018 14:009/6191/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11767 ve 11768 nolu parsellere yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2018/316 sayılı iptal kararını yerine getirmek üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.İlgili parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi 14/04/2014 tarih ve 7474 kayıt nolu dilekçe ile sunulmuş olup, dosya incelenmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2014 tarih ve 6/124 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Plan genelinde yerleşim alanlarındaki mevcut ve ruhsatlı akaryakıt/akaryakıt-LPG alanları işlenmiş olup, bu tesislerin yerleşim alanlarından uzak bölgelerde yer seçiminin sağlanması amacıyla genişlemesine dair olumlu değerlendirme yapılmamış, yapılan incelemede söz konusu talep, eğitim tesisi alanına ve konut alanına yakınlığı da göz önünde bulundurularak İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2014 tarih ve 48 no ile reddine dair rapor hazırlanmış, dolayısıyla Erenler İlçesi, 11767 ve 11768 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişik teklifi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/06/2014 tarih ve 7/142 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Parsel sahiplerince Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/06/2014 tarih ve 7/142 sayılı kararının iptali talebiyle Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 2014/679 esas sayılı dosyası ile açılan davada 25/02/2015 tarih ve 2015/183 karar nosu ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak davacılar tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuş olup, Danıştay 6.Dairesinin 20/03/2017 tarih ve 2017/1916 karar nosu ile karar bozulmuştur. Davaya ilişkin bilirkişi incelemesinde alanda plan değişikliğinin; LPG satışı olmayacağı ve vaziyet planının TSE standartlarına uygun olduğu, alanın büyümesiyle emniyet mesafelerinin sağlanabileceği ve fonksiyonun daha kullanılabilir olacağı, alanın genişlemesinin parselin bulunduğu yere aykırılık sağlamayacağı, düzenlemenin plan ana kararlarını sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve donatı dengesini bozmayacağı gerekçesiyle; hukuka uygun olduğu belirtilmiştir. Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 2017/1021 esas nolu dosya ile 29/03/2018 tarih ve 2018/316 sayılı karar ile dava konusu işlem iptal edilmiştir. Yukarıda bahsedilen süreç doğrultusunda, her ne kadar plan değişikliği teklifine konu parsel ve çevresine ilişkin durum değişmemiş olsa da Sakarya 1.İdare Mahkemesinin E: 2017/1021 - 29/03/2018 tarih ve 2018/316 sayılı kararının yerine getirilmesi zorunluluğu nedeniyle, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11767 ve 11768 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediyesine 14/04/2014 tarih ve 7474 kayıt nolu dilekçe ile sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulü yönünde tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/10/2018 tarihli raporunun MHP grubuna mensup Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Cengiz ŞİŞMAN, Hüdaverdi BAHADIR, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, İlhan FİLİZ?in red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
45 08.10.2018 14:009/6181/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853 ve 12956 nolu parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresince yapılan 1 (bir) adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 6/416 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853 ve 12956 nolu parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresince (13.07.2018-13.08.2018) yapılan 1(bir) adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.09.2018 tarih ve 8/559 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.08.2018 tarih ve 27372 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan 1 adet itiraz; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/09/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; -14.08.2018 tarih ve 29663 kayıt nolu dilekçe ile, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, Dini Tesis Alanı gösteriminde kalan maliki olunan 10849-10850 nolu parseller ile Belediye Hizmet Alanı gösteriminde kalan 10854-10855-10856-10857-10858-10859 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınması ya da değer karşılığı arsa takası yapılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
46 08.10.2018 14:009/6171/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 37-38-111-113-142-151(341)-154-157-160-235-237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan uygun görülen 1 adet itiraz.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/398 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada, 37-38-111-113-142-151(341)-154-157-160-235-237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (11.08.2017-11.09.2017) içerisinde yapılan itirazlardan, Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin 03.01.2018 tarih ve 6 sayılı kararı uygun görülen 1 adet itirazın REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
47 08.10.2018 14:009/6161/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, Adapazarı-Düzce D-100 karayoluna cepheli ada ve parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Hendek Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı-Düzce D-100 karayoluna cepheli ada ve parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; düzenleme yol boyu ticaret alanları ile sınırlı olacak şekilde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
48 08.10.2018 14:009/6151/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 175 ada, 29-30 nolu, 669 ada, 6 nolu, 612 ada, 1 nolu parseller ile 613 adanın batısında ve kuzeyinde bulunan kadastral boşluğu kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Hendek Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 175 ada, 29-30 nolu, 669 ada, 6 nolu, 612 ada, 1 nolu parseller ile 613 adanın batısında ve kuzeyinde bulunan kadastral boşluğu kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 5/337 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
49 08.10.2018 14:009/6141/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 2486 ada, 13 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve plan değişikliği.Serdivan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun görülen, Kazımpaşa Mahallesi, 2486 ada, 13 nolu parselde bulunan 7.00 m.lik imar yolunun parselin batı sınırına kaydırılması ve 1348 m²?lik kısmında ?Dini Tesis Alanı? planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
50 08.10.2018 14:009/613) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1326 ada, 1 ve 1730 ada, 1 nolu parseller arasında bulunan 20.00 m?lik imar yolunun kuzeydoğu yönünde kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Serdivan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 1326 ada, 1 ve 1730 ada, 1 nolu parseller arasında bulunan 20.00 m?lik imar yolunun kuzeydoğu yönünde kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Serdivan İlçe Belediyesi Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları, Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Genel Hükümler, 17. ?İmar Uygulamalarında Ve İmar-İnşaat Durumu Düzenlenmesi Sırasında Mevcut Yapılaşma Ve Kadastral Sınırların Korunması Gerektiği Hallerde; Plandaki Yol Genişliğini Azaltmamak Şartı İle 2.00 M. Kadar Yol Güzergâhını Düzeltmeye İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Yetkilidir.? Maddesine göre çözülebileceğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
51 08.10.2018 14:009/6121/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 18093 nolu parselin bir kısmının ?Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı)? olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri. Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 18093 nolu parselin bir kısmının ?Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı)? olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 02.07.2018 tarih ve 68 sayılı kararı birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
52 08.10.2018 14:009/6111/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2076 ada, 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiSerdivan Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 2076 ada, 2 nolu parselin ?Park Alanı? ve ?Konut Alanı? olarak planlanmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
53 08.10.2018 14:009/6101/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 parselin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile; Gelişme Konut Alanı ve Kentsel Yeşil Alan Fonksiyonuna, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 150 k/ha. Konut Alanı fonksiyonu ve Park Alanı fonksiyonuna çevrilmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve buna bağlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
54 08.10.2018 14:009/6091/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Vatan Mahallesinde imar planındaki ada kenarlarının düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.Ulaşım Daire Başkanlığının 09/08/2018 tarihli ve 42142446-115.01.06-E.26302 sayılı yazısı ile, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi içerisinde bulunan Hasır Sokak'ta proje çalışması yapıldığı belirtilerek yazı ekinde gönderilen projeye göre imar planındaki ada kenarlarının düzeltilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
55 08.10.2018 14:009/6081/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 4225-4226-4227-4228-4229-4230- 4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 4225-4226-4227-4228-4229-4230- 4233-4234-4235-7727-7728-7730-10127 ve 11871 nolu parsellerin ?Konut Alanı?ndan, ?Ticaret Alanı?na dönüştürülmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
56 08.10.2018 14:009/6071/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISakarya ilinin Kuzey - Güney ulaşımına alternatif bir güzergâh olacak ?Serdivan Çevre Yolu? projesine ilişkin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve bunlara bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifleri.Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03/09/2018 tarih ve 28054 sayılı yazısına istinaden, Sakarya ilinin Kuzey - Güney ulaşımına alternatif bir güzergâh olacak ?Serdivan Çevre Yolu? projesi ile birlikte planların kademeli birlikteliği gereği ölçek farklılıklarından kaynaklanan uyumsuzlukların ortadan kaldırılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve bunlara bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
57 08.10.2018 14:009/6061/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3367 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Adapazarı Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 8/110 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Mahallesi, 3367 ada, 1 nolu parselin yapılaşma koşullarının Emsal:1.00, Yençok:12.50, güney yönü yapı yaklaşma mesafesi 10 metre olarak değiştirilmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
58 08.10.2018 14:009/605) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 25 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarihli, 5/315 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 25 adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.09.2018 tarih ve 8/547 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.08.2018 tarih ve 27572 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan itirazlar; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/09/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 1. 03.07.2018 tarih ve 24607 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 172 ve 173 nolu parsellerin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, parsellerin tamamının konut alanı fonksiyonunda olmasından itiraza konu bir durum olmadığı gerekçesi ile Reddinin uygun olacağı, 2. 03.07.2018 tarih ve 24599 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 138 ve 139 nolu parsellerin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 3. 03.07.2018 tarih ve 24596 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 175 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 4. 03.07.2018 tarih ve 24592 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 19 ada, 6 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 5. 03.07.2018 tarih ve 24587 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 158 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 6. 03.07.2018 tarih ve 24604 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 93, 146, 148, 154, 161 ve 265 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 7. 03.07.2018 tarih ve 24600 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 93, 146, 148, 153, 154, 161 ve 265 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 8. 03.07.2018 tarih ve 24591 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 19 ada, 5 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 9. 12.07.2018 tarih ve 25589 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 356 ve 357 nolu parselin ticaret alanı olarak faaliyet yapmasına rağmen park alanı fonksiyonuna alınmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 10. 13.07.2018 tarih ve 25894 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 181, 178 ve 359 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 11. 13.07.2018 tarih ve 25892 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 95 ve 97 parsel ile 19 ada, 2 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 12. 17.07.2018 tarih ve 26334 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 122, 170 ve 174 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 13. 18.07.2018 tarih ve 26379 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 147, 281 ve 282 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 14. 18.07.2018 tarih ve 26380 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 386 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 15. 18.07.2018 tarih ve 26410 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 42 ada, 96 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut kullanımına yer verilmemesine ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 16. 18.07.2018 tarih ve 26408 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 145 nolu parselin imar planında bulunan 25 m. lik yol sebebiyle ikiye bölünmesine ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 17. 18.07.2018 tarih ve 26411 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 42 ada, 157 nolu parselin donatı alanında kalmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 18. 18.07.2018 tarih ve 26499 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 19 ada, 3 ve 5 nolu parsele denk gelen imar yolunun 7 metre genişliğine düşürülmesi ve eski yol bağlantısında planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 19. 18.07.2018 tarih ve 26383 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 326 nolu parselin yol alanında kalmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 20. 18.07.2018 tarih ve 26481 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 1165 ada, 2 nolu parselin yol alanında kalmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 21. 18.07.2018 tarih ve 26455 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 19 ada, 1 nolu parselin donatı alanında kalmasından dolayı konut alanında azalma olmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 22. 20.07.2018 tarih ve 26779 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 42 ada, 264, 265, 266 ve 267 nolu parselin donatı alanından çıkartılarak kentsel çalışma alanına alınmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 23. 20.07.2018 tarih ve 26841 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 19 ada, 5, 6 ve 3 nolu parsele denk gelen imar yolunun 15 m. den 7 metre genişliğine düşürülmesi ve eski yol bağlantısında planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 24. Adapazarı Belediye Başkanlığının 19/07/2018 tarih ve 21563 sayılı yazısı ile iletilen ilçe belediyesi evrakına 18/07/2018 tarih ve 15670 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 15 ada, 155 nolu parsele yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı, 25. 16.07.2018 tarih ve 26126 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 42 ada, 157 nolu parselin park alanından çıkartılmasına ilişkin yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında 18. madde uygulamasına konu olacağından ve itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile çözüleceğinden Reddinin uygun olacağı yönündeki 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, 26. 27. Oy birliği ile karar verilmiştir.
59 08.10.2018 14:009/6041/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4389 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile parsellerin kuzeyinde bulunan otopark alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Adapazarı Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 8/107 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 4389 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile parsellerin kuzeyinde bulunan otopark alanına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
60 08.10.2018 14:009/6031/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada, 93 nolu parsel, 586 ada, 17-23-24 nolu parseller, 269 ada, 1-13 nolu parseller, 589 ada, 43-159-160-167-168 nolu parseller, 265 ada, 11-12 nolu parseller, 266 ada, 9-10 nolu parseller ile 973 ada, 300 ve 790 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Adapazarı Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 8/109 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi 585 ada, 93 nolu parsel, 586 ada, 17-23-24 nolu parseller, 269 ada, 1-13 nolu parseller, 589 ada, 43-159-160-167-168 nolu parseller, 265 ada, 11-12 nolu parseller, 266 ada, 9-10 nolu parseller ile 973 ada, 300 ve 790 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
61 08.10.2018 14:009/6021/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif yerlerinde toplam 13 bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri.Adapazarı Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 8/108 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif yerlerinde toplam 13 bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin; İlgili alanlarda Adapazarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Uygulamaya İlişkin Hükümler 3. Maddesine göre düzenleme yapılabileceğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 25/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
62 08.10.2018 14:009/6011/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISakarya İli sınırından geçen ?Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı?nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/25.000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine, ilan-askı süresi içerisinde 1 adet itiraz.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11/06/2018 tarih ve 6/403 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya İli sınırından geçen ?Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı?nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/25.000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine, ilan-askı süresi içerisinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hazırlanan değişiklik teklif dosyası ile birlikte, yapılan 1 adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.09.2018 tarih ve 8/548 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2018 tarih ve 28038 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hazırlanan değişiklik teklif dosyası ile birlikte, yapılan 1 adet itiraz; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/09/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; - - 28.08.2018 tarih ve 30664 kayıt nolu dilekçe ile, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Köyü, Park ve Koruma Bandı olarak planlanan 4421 ada, 7 nolu parselin Ticaret Alanı olarak planlanarak mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılan itirazın; ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik hazırlanan değişiklik teklif dosyasının kabulünün uygun olacağı yönündeki 20/09/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.