Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 12.03.2018 14:003/2301/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANIFERİZLİFerizli Belediyesinin TAKS bilgilerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Ferizli İlçesi TAKS bilgilerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Ferizli Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarihli, 11 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
2 12.03.2018 14:003/2291/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANIARİFİYEArifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planı.Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerler ile ilgili işlemleri tamamlanan, 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planına ait Arifiye Belediye Başkanlığının 05.03.2018 tarihli, 55/70 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
3 12.03.2018 14:003/2281/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİARİFİYEArifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırları içerisinde, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi ile meskun alan arasında kalan 30.00 m.lik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün 05.03.2018 tarih ve 18/298 sayılı yazısı ile; Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırları içerisinde, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi ile meskun alan arasında kalan 30.00 m.lik imar yoluna yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait Arifiye Belediye Başkanlığının 06.03.2018 tarihli, 57/71 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
4 12.03.2018 14:003/227YETKİ VERİLMESİADAPAZARIAdapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi.09.03.2018 tarih ve 10470 kayıt nolu dilekçe ile; Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi ve Adapazarı Belediye Başkanlığının 06.03.2018 tarih ve E.6892 sayılı yazısı ile; Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/37 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
5 12.03.2018 14:003/226TAKS DEĞERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIADAPAZARIAdapazarı Belediyesinin TAKS değeri verilmiş konut ve ticaret fonksiyonlu yapı adalarında TAKS değerinin kaldırılıp, Emsal ve Yençok değerlerinin verilmesi şekliyle değiştirilmesi.TAKS değeri verilmiş konut ve ticaret fonksiyonlu yapı adalarında TAKS değerinin kaldırılıp, Emsal ve Yençok değerlerinin verilmesi şekliyle değiştirilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/42 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
6 12.03.2018 14:003/225YETKİ VERİLMESİHENDEKHendek İlçesi Yukarıçalıca Mahallesi 1459 parsel nolu 9.080,00 m2.lik taşınmazda mezbahane yapmak, işletmek ve işlettirmek hususunda Hendek İlçe Belediyesine yetki verilmesi.Hendek İlçesi Yukarıçalıca Mahallesi 1459 parsel nolu 9.080,00 m2.lik taşınmazda mezbahane yapmak, işletmek ve işlettirmek yetkisinin Belediyelerine verilmesine ilişkin Hendek Belediye Başkanlığının 08/03/2018 tarihli, 39 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Hendek İlçesi Yukarıçalıca Mahallesi 1459 parsel nolu 9.080,00 m2.lik taşınmazda mezbahane yapmak, işletmek ve işlettirmek hususunda Hendek İlçe Belediyesine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
7 12.03.2018 14:003/224YARDIM YAPILMASISOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIMakedonyalı ihtiyaç sahibi Ertan ŞAKİRİ adlı fiziksel engelli soydaşımız ve ailesine; Üsküp Büyükelçiliği ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında protokol çerçevesinde ev alımına harcanmak üzere nakdi yardım yapılması için Başkana yetki verilmesi.Makedonyalı ihtiyaç sahibi Ertan ŞAKİRİ adlı fiziksel engelli soydaşımız ve ailesine; Üsküp Büyükelçiliği ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendi uyarınca hazırlanacak bir protokol çerçevesinde ev alımına harcanmak üzere 150.000,00 (Yüzellibin) TL nakdi yardım yapılmasına ve yapılacak yardımla ilgili protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
8 12.03.2018 14:003/223KİRALAMASTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1431 ada, 113 nolu İş Merkezindeki 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145 nolu dükkânların 10 yıllığına kiraya verilebilmesi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1431 ada, 113 nolu İş Merkezindeki 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145 nolu dükkânların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre, 10 yıllığına, (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre) kiraya verilebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
9 12.03.2018 14:003/222BEDELSİZ DEVİRDESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIBitlis ili Mutki İlçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığının 1 adet cenaze taşıma aracı talebi.Bitlis ili Mutki İlçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığının 06/02/2018 tarihli, 29 sayılı yazısı ile Belediyemizden 1 adet cenaze taşıma aracı talep etmekte olup, 2018 Mali Yılı bütçesinin T-1 cetveline, talebin karşılanabilmesi için 1 adet cenaze taşıma aracı eklenmesine, aracın satın alınabilmesi için bütçe aktarılmasına, aracın satın alınmasına, satın alınan cenaze taşıma aracının Bitlis ili Mutki İlçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 75. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesine göre bedelsiz devir edilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7321 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10 12.03.2018 14:003/221İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ, DEVREDİLMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmakta olan elektronik ücret toplama ve araç takip sisteminin işletme ve işlettirme hakkının 10 yıllığına BELPAŞ?a devri.Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmakta olan elektronik ücret toplama ve araç takip sisteminin işletme ve işlettirme hakkının 10 yıllığına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi?ne(BELPAŞ?a) devredilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11 12.03.2018 14:003/220DEVİR YAPILMASIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı Korucuk Mah. 3360 ada,7 nolu 5.799,23 m2 yüzölçümlü parselde Belediyemiz ile müşterek hisseli olan TOKİ?ye ait 1.117,16 m2?lik hissenin Belediyemizce devir alınabilmesi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3360 ada,7 nolu 5.799,23 m2 yüzölçümlü parselde Belediyemiz ile müşterek hisseli olan TOKİ?ye ait (111716/579923) 1.117,16 m2?lik hissenin 446.864,00 TL olarak belirlenen satış bedeli üzerinden Belediyemizce devir alınabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12 12.03.2018 14:003/219TAHSİSİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı 15 Temmuz Camili Mah.1635 ada 1 nolu parselde 339 nolu iş merkezi 2. katta bulunan ? iş yerlerinin Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1635 ada 1 nolu parselde 339 nolu iş merkezi 2. kat 126 bağımsız bölüm nolu (Kapı No: 216), 127 bağımsız bölüm nolu (Kapı No: 217), 128 bağımsız bölüm nolu (Kapı No: 218) ve 129 bağımsız bölüm nolu (Kapı No:219) İş yerlerinin Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisine, tahsis ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13 12.03.2018 14:003/218DEVİR YAPILMASIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı Beldibi Mah. 161 ada 9 nolu 1787,18 m2 yüzölçümlü parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri, devri ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi. Akyazı Belediyesi Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 16 nolu kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi Beldibi Mahallesi 161 ada 9 nolu 1787,18 m2 yüzölçümlü parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemizce devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14 12.03.2018 14:003/217DEVİR YAPILMASIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIPamukova Eskiyayla Mah. G24D18C1 pafta 124 ada 1 nolu 6.970,04 m2 yüzölçümlü parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri, devri ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Pamukova Belediyesi Meclisinin 01/02/2018 tarih ve 18 nolu kararı ile kabul edilen, Pamukova İlçesi Eskiyayla Mahallesi G24D18C1 pafta 124 ada 1 nolu 6.970,04 m2 yüzölçümlü parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemizce devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
15 12.03.2018 14:003/216BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı Tekeler Mah. 575 ada, 2 nolu 19.456,00 m2 yüzölçümlü parseldeki hissenin mezarlık olarak kullanmak üzere Belediyemize devri, devri ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.Adapazarı Belediyesinin 02/01/2018 tarihli, 1/9 nolu meclis kararı ile kabul edilen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi hükmü gereğince mezarlık olarak kullanmak üzere, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 575 ada, 2 nolu 19.456,00 m2 yüzölçümlü parseldeki (3/4) 14.592,00 m2?lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediyemizce devir alınmasına, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
16 12.03.2018 14:003/215GELİR TARİFESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarife Cetveline, Şehir Planlama Şube Müdürlüğü?ne ait kısımda ilave yapılması. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/11/2017 tarihli, 10/740 sayılı kararı ile onaylanan 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarife Cetvelinde Şehir Planlama Şube Müdürlüğü?ne ait kısımda ?2.C. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmeden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındaki fonksiyon değişikliğinde m² başına alınacak ücret: 50,00 TL? şeklinde madde ilave edilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 7024 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17 12.03.2018 14:003/2141/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞITaraklı İlçe Merkezi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.01.2018 tarih ve 1/25 sayılı kararı ile onaylanan Taraklı İlçe Merkezi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına, askı süresi (23.01.2018-26.01.2018) içerisinde Belediyemize yapılan itirazlar ile Taraklı Belediye Başkanlığı?nın 26.02.2018 tarih 178 sayılı yazısının ekinde sunulan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7.ve 14.maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7137 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
18 12.03.2018 14:003/2131/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIGeyve İlçe sınırları içinde kalan kısmına ilişkin olarak hazırlanan Geyve Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.Geyve İlçe Belediye Meclisi?nin; 17/10/2014 tarih ve 2014/77 sayılı kararı ile onaylanan ve Geyve İlçe sınırları içinde kalan kısmına ilişkin olarak hazırlanan Geyve Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7130 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
19 12.03.2018 14:003/212YETKİ DEVRİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi Gündoğan ve Soğucak Mahallesi sınırlarında, 646 nolu parsele isabet eden 20 m.lik yolun 15 m.ye düşürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin devri.Söğütlü İlçesi Gündoğan ve Soğucak Mahallesi sınırlarında, 646 nolu parsele isabet eden 20 metrelik yolun 15 metreye düşürülmesine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma yetkisinin devrine ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisi?nin 01/02/2018 tarih ve 14 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 7027 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
20 12.03.2018 14:003/2111/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1B, G24C06B1C, G24C06B2A, G24C06B2D imar paftalarında kalan Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak planlanan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 03/08/2017 tarih ve 2017/103 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1B, G24C06B1C, G24C06B2A, G24C06B2D imar paftalarında kalan Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak planlanan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 7090 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
21 12.03.2018 14:003/2101/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye Neviye Mahallesi 704 ada 4 (eski 5160) nolu parsel, 708 ada 36 nolu (eski 5315) parselin kuzeyinde bulanan kadastal boşluk (eski 5314 nolu parsel) ve 708 ada 44 ve 45 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 12/01/2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararı ile uygun görülen Neviye Mahallesi 704 ada 4 (eski 5160) nolu parsel, 708 ada 36 nolu (eski 5315) parselin kuzeyinde bulanan kadastal boşluk (eski 5314 nolu parsel) ve 708 ada 44 ve 45 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yoluna ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 7030 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
22 12.03.2018 14:003/2091/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye Sakarya Mahallesi 441 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin; 12/01/2018 tarih ve 2018/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi 441 ada 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 7029 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
23 12.03.2018 14:003/2081/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet, Hanlı Merkez ve Hanlı Mahallelerinde 363 ha. Alanda bulunan konut adalarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 12/01/2018 tarih ve 2018/15 sayılı kararı ile uygun görülen Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet, Hanlı Merkez ve Hanlı Mahallelerinde 363 ha. Alanda bulunan konut adalarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 7028 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
24 12.03.2018 14:003/2071/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIMüellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.Müellif firma tarafından hazırlanan Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 6941 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
25 12.03.2018 14:003/2061/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 9. madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişiklik.Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin; 06/02/2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen plan notunun, Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 9. madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7138 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
26 12.03.2018 14:003/2051/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 20 pafta, 39 ada, 237 nolu parseldeki ?Otopark Alanı?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin; 06/02/2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 20 pafta, 39 ada, 237 nolu parseldeki ?Otopark Alanı?na ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanununun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7186 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
27 12.03.2018 14:003/2041/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, G25C18A4C / D1B pafta, 120 ada, 99 nolu parseldeki ?Resmi Kurum Alanı?nın ?Ortaokul Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin; 06/02/2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, G25C18A4C / D1B pafta, 120 ada, 99 nolu parseldeki ?Resmi Kurum Alanı?nın ?Ortaokul Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7128 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
28 12.03.2018 14:003/2031/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Emirler Mah. 142 ve 143 nolu parsellerinde içinde bulunduğu plan değişikliği sınırına yönelik hazırlanan Emirler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi, 142 ve 143 nolu parsellerinde içinde bulunduğu plan değişikliği sınırına yönelik hazırlanan Emirler Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7( c ) maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/03/2018 tarihli, 7490 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
29 12.03.2018 14:003/2021/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler Alancuma Mah. Mülkiyeti Hazineye ait 584 Parsele yönelik Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifleri.Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi, Mülkiyeti Hazineye ait 584 Parsele yönelik Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/03/2018 tarihli, 7363 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
30 12.03.2018 14:003/2011/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan Orta Mahalle, 2060-2062 ada ile 1125-5487-5473 ila 5485 nolu parseller arasındaki imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 01/02/2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahalle, 2060-2062 ada ile 1125-5487-5473 ila 5485 nolu parseller arasındaki imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7187 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
31 12.03.2018 14:003/2001/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan Orta Mahalle, 5428-1417-1428-1429-1444 parseller arasındaki imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/02/2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahalle, 5428-1417-1428-1429-1444 parseller arasındaki imar yolunun kadastral sınıra göre düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7189 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
32 12.03.2018 14:003/1991/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliği.Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/02/2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7215 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
33 12.03.2018 14:003/1981/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 30.maddesine yönelik değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/02/2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 30.maddesine yönelik değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7218 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
34 12.03.2018 14:003/1971/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, 2.Kısım(Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/02/2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen 2.Kısım(Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7192 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
35 12.03.2018 14:003/1961/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, 1.Kısım(Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişiklik teklifi. Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/02/2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen 1.Kısım(Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notları 27. Maddesine yönelik değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7194 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
36 12.03.2018 14:003/1951/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7190 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
37 12.03.2018 14:003/1941/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1363 ada 1-4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1363 ada 1-4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7142 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
38 12.03.2018 14:003/1931/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3463-2071/17358-2071/18176-2071/7422-2071/2- 2071/601-2071/7658-2071/9773-2071/9772-13865-13872-597-594-340/1 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3463-2071/17358-2071/18176-2071/7422-2071/2-2071/601- 2071/7658-2071/9773-2071/9772-13865-13872-597-594-340/1 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7135 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
39 12.03.2018 15:003/1921/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1285 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1285 ada 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7136 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
40 12.03.2018 14:003/1911/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7143 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
41 12.03.2018 14:003/190SINIR DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin (6.2) maddesine istinaden hazırlanan Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7.ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7191 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
42 12.03.2018 14:003/189YETKİ DEVRİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi 42, 45, 46, 47, 48, 49 ve 62 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile bahse konu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devri. Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin; 05/02/2018 tarih ve 2/26 sayılı kararı ile uygun görülen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi 42, 45, 46, 47, 48, 49 ve 62 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile bahse konu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devrine ait kararın 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7134 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
43 12.03.2018 14:003/1881/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan ve 05.02.2018 tarihli; 2/27 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7129 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
44 12.03.2018 14:003/1871/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 130 ve 132 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 130 ve 132 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan ve 05.02.2018 tarihli; 2/28 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2018 tarihli, 7089 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
45 12.03.2018 14:003/1861/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi?ni kapsayan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri. Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 05/03/2018 tarihli ve 7331 sayılı yazısında belirtilen taleplere istinaden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan, Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi?ni kapsayan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan ve buna bağlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7/c maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/03/2018 tarihli, 7419 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
46 12.03.2018 14:003/1851/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIYeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz değerlendirilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ve tarafımıza gönderilen projenin planlara işlenmesine ilişkin ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 1/1 sayılı kararına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı kararının İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2018 tarihli, 7216 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
47 12.03.2018 14:003/184YÖNETMELİKKÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIKültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Güncellenmesi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ?SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ?nin ekte düzenlendiği şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/02/2018 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
48 12.03.2018 14:003/183TARİFE CETVELLLERİNİN REVİZE EDİLMESİSOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIAile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tarife Cetvelinin revize edilmesi. Belediyemiz 2018 Yılı Gelir Tarifesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bölümünde bulunan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tarife Cetveli kısmının ekte belirtildiği şekliyle revize edilmesinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 23 maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 maddesi hükümlerine ve mevzuata uygun olduğu yönündeki 20/02/2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
49 12.03.2018 14:003/182SINIRLARIN GENİŞLETİLMSİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞITaraklı İlçesi, İçdedeler Mahallesi?nin, Gölveren ve Çiftlik Mevkilerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesi. Taraklı Belediyesinin 06.12.2016 tarih ve 2016/53 sayılı kararı ile uygun görülen İçdedeler Mahallesi?nin, Gölveren ve Çiftlik Mevkilerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının, Ekli Paftadaki Şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı; Ayrıca; söz konusu mahallelerin köy statüsünde iken köy yerleşik alan sınırı bulunmadığından, bu mahallelerde yapılacak imara ilişkin iş ve işlemlerde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu uyarınca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşünün alınmasının uygun olacağı, yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜ yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
50 12.03.2018 14:003/1811/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKocaali Belediye Başkanlığının Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan hükümlerinde yapılan değişiklikler. Kocaali Belediye Başkanlığının 22/01/2018 tarihli ve 109 sayılı yazısı ile gelen talep üzerine bahse konu Plan hükmünün ''Bulunmayan mahallelerde, bu plan üzerindeki sınırlara göre uygulama yapılacaktır. Belediyesi 31/12/2019 tarihine kadar kırsal yerleşme alan sınırlarını belirlemekle yükümlüdür. Ancak, bu tarihten sonra plan üzerindeki sınıra göre uygulama yapılamaz.'' şeklinde değişiklik yapılmasını kapsayan; Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 Maddelerinde yer alan Plan Hükümleri değişiklikleri ile Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri 6.2. maddesinde ve Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2 Maddelerindeki ''Çekme mesafesi; yoldan ve komşu parsellerde en az 5 m. olacaktır.'' ibaresinin ''Çekme mesafesi; yoldan 5 m., komşu parsellerden 3 m. olacaktır.'' şeklinde düzenlenmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
51 12.03.2018 14:003/1801/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIPamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924-3925-3926- 6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (03.01.2018-03.02.2018) içerisinde yapılan itirazlar. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.12.2017 tarih ve 11/758 sayılı kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3914-3915-3916-3917-3918-3919-3921-3924-3925-3926-6634-6635-8682-8683-10030-10031 ve 10032 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (03.01.2018-03.02.2018) içerisinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.02.2018 tarih ve 2/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.02.2018 tarih ve 4007 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan itirazlar; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/03/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 1- 30.01.2018 tarih ve 5437 kayıt nolu dilekçe ile, Yenice Mahallesi, 3921 nolu parselin Konut Alanı veya Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 2- 30.01.2018 tarih ve 5439 kayıt nolu dilekçe ile, Yenice Mahallesi, 8683 nolu parselin Konut Alanı veya Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 3- 30.01.2018 tarih ve 5441 kayıt nolu dilekçe ile, Yenice Mahallesi, 8682 nolu parselin Konut Alanı veya Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 4- 01.02.2018 tarih ve 5744 kayıt nolu dilekçe ile, Yenice Mahallesi, 3924 nolu parselin Konut Alanı olarak kalması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 5- 01.02.2018 tarih ve 5754 kayıt nolu dilekçe ile, Yenice Mahallesi, 3924 nolu parselin Konut Alanı olarak kalması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
52 12.03.2018 14:003/1791/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIGeyve İlçesi, Çayköy Mahallesi, 178 ada, 1 nolu, 177 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile kadastral boşluk için hazırlanan Geyve İlçesi, Çayköy Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi. Geyve İlçesi, Çayköy Mahallesi, 178 ada, 1 nolu, 177 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile kadastral boşluk için hazırlanan Geyve İlçesi, Çayköy Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
53 12.03.2018 14:003/178SINIR DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 335-336-337-338-339 ve 340 nolu parsellerin tamamının kırsal yerleşik alan sınırı içerisine alınmasına ilişkin hazırlanan kırsal yerleşme alanı sınır değişikliği. Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E=2016/336 - 04.10.2017 tarihli K=2017/818 sayılı iptal kararına istinaden Söğütlü İlçe Belediye Meclisi?nin 04.01.2018 tarih ve 04 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstemler Mahallesi, 335-336-337-338-339 ve 340 nolu parsellerin tamamının kırsal yerleşik alan sınırı içerisine alınmasına ilişkin hazırlanan kırsal yerleşme alanı sınır değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
54 12.03.2018 14:003/177YETKİ DEVRİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIMülkiyeti Maliye Hazinesine ait Söğütlü İlçesi, 143 ada, 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin devri. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Söğütlü İlçesi, 143 ada, 1 nolu parselin ?Belediye Hizmet Alanı?ndan ?Sağlık Tesis Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine dair alınan Söğütlü Belediye Meclisi?nin 01.02.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
55 12.03.2018 14:003/1761/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 177 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstemler Mahallesi, 177 nolu parsele ilişkin ?Akaryakıt İkmal ve Servis İstasyonu Alanı? olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
56 12.03.2018 14:003/1751/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği. Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı?nda Uygulama Hükümleri 17. Maddesi 6. bendinde ?çatı eğimi hiçbir suretle bitişik cephelere verilemez? hükmüne ilave yapılarak ?en çok 1.50 metre parapet yapılması ve oluşacak çatıyı parepetin içine verilerek çatı eğimi bitişik cepheye verilmesine? şeklinde değiştirilmesine yönelik hazırlanan plan hükmü değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 27/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
57 12.03.2018 14:003/1741/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6212 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6212 nolu parselin 10.00 metrelik yoldan cephe alan kısmı Ticaret ve kalan kısmının Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 15/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
58 12.03.2018 14:003/1731/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Neviye ve Cumhuriyet Mahalleleri, G24C08A1A, G24C8A1B, G24C08A1D, G24C08A1C, G24C07B2B paftalarında kalan yapı adalarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/97 sayılı kararı ile uygun görülen, Neviye ve Cumhuriyet Mahalleleri, G24C08A1A, G24C8A1B, G24C08A1D, G24C08A1C, G24C07B2B paftalarında kalan muhtelif yapı adalarına ilişkin, Ayrık Nizam 3 kat, Emsal:1.05, Yençok:10.00 m. olarak belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; değişikliğe konu adalardan yürürlükte olan Arifiye İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat TAKS/KAKS:0.30/0.90 olan konut adalarının Ayrık Nizam 3 katlı, ön bahçe mesafesi:5.00 m., yan ve arka bahçe mesafeleri:3.00 m., E:0.90, Yençok:10.00 m., Ayrık Nizam 2 kat TAKS/KAKS:0.30/0.60 olan konut adalarında ise Ayrık Nizam 2 katlı, ön bahçe mesafesi:5.00 m., yan ve arka bahçe mesafeleri:3.00 m., E:0.60, Yençok:7.00 m. olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABÜLÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 05/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
59 12.03.2018 14:003/1721/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 404 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi, 404 ada, 1 nolu parselin yapılaşma şartları E:1.00 Max. kat sayısı:3 kat olacak şekilde ?İdari Hizmet Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi?nin 13/03/2017 tarih ve 3/194 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
60 12.03.2018 14:003/1711/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2625 ada, 65 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 2017/98 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Mahallesi, 2625 ada, 65 nolu parselin bir kısmının yapılaşma koşulları E:0.40 ve Yençok:10.00 m. olacak şekilde ?Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Madde ?6.4.5. Akaryakıt - Lpg İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları? nda belirtilen koşullara uygun olarak E:0.10, Yençok:7.50 m. olacak şekilde ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
61 12.03.2018 14:003/1701/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C02C3B, G24C02C3A, G24C02C4B paftalarında kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 24.04.2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifbey Mahallesi, G24C02C3B, G24C02C3A, G24C02C4B paftalarında kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
62 12.03.2018 14:003/1691/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, G24C04A3D ve G24C04A3C paftalarında kalan yapı adalarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 2017/78 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi, G24C04A3D ve G24C04A3C paftalarında kalan yapı adalarının, ticaret alanından yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 3 katlı, önbahçe mesafesi:5.00 m.,yan bahçe mesafesi:3.00 m., TAKS/KAKS: 0.30/0.90 olacak şekilde konut alanına dönüştürülmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi?nin 13/03/2017 tarih ve 3/193 sayılı kararı ile onaylanan ve 11/09/2017 tarih ve 8/517 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
63 12.03.2018 14:003/1681/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKarasu İlçesi Yuvalıdere Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan sürecinde yapılan 2 adet itiraz. Karasu Belediye Başkanlığının 22.01.2018 tarih ve E.67313 sayılı yazısı(R:1684317) ile iletilen itirazlar ile: 1- Yuvalıdere Mahallesi, 357 nolu parselde planlanan ?Park Alanı?nın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. maddesine aykırılık arz edeceğinden reddinin uygun olacağı, 2-Yuvalıdere Mahallesi, 244 nolu parselde planlanan ?Sosyal Tesis Alanı?nın kaldırılması yönünde yapılan itirazın; ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği?nin 26. maddesine aykırılık arz edeceğinden reddinin uygun olacağı, yönünde tanzim olunan 02/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
64 12.03.2018 14:003/1671/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKarasu İlçesi, Darıçayırı Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.Karasu İlçesi, Darıçayırı Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
65 12.03.2018 14:003/1661/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi, Altındere Osmanağa Mahallesi, G25D10A4 pafta, 244 ada, 1 nolu ve 245 ada, 1 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.Akyazı İlçesi, Altındere Osmanağa Mahallesi, G25D10A4 pafta, 244 ada, 1 nolu ve 245 ada, 1 nolu parselleri kapsayan alandaki ?Günübirlik Tesis Alanı?nın ?Turizm Tesis Alanı? olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
66 12.03.2018 14:003/1651/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 104-112-113-114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Hendek İlçe Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 104-112-113-114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.02.2018 tarih ve 2/93 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.02.2018 tarih ve 32 nolu raporundaki gibi Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 104-112-113-114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
67 12.03.2018 14:003/1641/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 104-112-113-114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 104-112-113-114 ve 115 nolu adaları kapsayan alanda Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
68 12.03.2018 14:003/1631/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Erenler (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının söz konusu maddelerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan hükmü değişikliği.Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler (Merkez) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Genel Hükümler 8., 12. ve 13 Maddesi, İlave 21. Madde, Özel Hükümler 1., 2, ve 3. Maddeler, 5. Madde, 8.Maddenin (A) fıkrası, İlave 10., 11., ve 12. Maddeler, Uygulamaya İlişkin Hükümler Yükseklikler 1.Madde, İlave Yükseklikler 5. Madde, Konutlarda Bulunması Gereken Piyesler Maddesi, Konut Alanı 3. Madde, Ticaret+Konut Alanı 2. ve 3. Maddelere yönelik değişikliklere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükmü değişikliğinin yapılan incelemeler doğrultusunda; ? -Genel Hükümler 8.Maddesi; ?TABAN ALANI KATSAYISINI AŞMAMAK, ÇEKME MESAFELERİNİ İHLAL ETMEMEK, DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYMAK ŞARTI İLE TALEP HALİNDE BÖLGENİN KARAKTERİNE GÖRE EKSİK KATLI YAPI YAPTIRMAYA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? hüküm değişikliğinin, ?AYRIK NİZAMLI YAPI ADANLARINDA TABAN ALANI KATSAYISINI AŞMAMAK, (12/03/2018 tarihli 3/163 sayılı meclis kararının devamı) ÇEKME MESAFELERİNİ İHLAL ETMEMEK, DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYMAK ŞARTI İLE TALEP HALİNDE BÖLGENİN KARAKTERİNE GÖRE EKSİK KATLI YAPI YAPTIRMAYA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? şeklinde, ? -Genel Hükümler 12. Maddesi; ?18.MADDE İMAR UYGULAMASI YAPILMIŞ ALANLARDA, OLUŞAN TERKİN BEDELSİZ YAPILMASI VE ÇEKME MESAFELERİNİN AŞILMAMASI ŞARTI İLE TAKS/ KAKS?I 18.MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞMUŞ BRÜT PARSEL ÜZERİNDEN VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. AYRICA DAHA ÖNCE DOP KESİNTİSİ YAPILMAMIŞ PARSELLERDE, İMAR PLANLARINDAN DOLAYI OLUŞAN TERKİN %40?I GEÇMESİ VE BEDELSİZ YAPILMASI HALİNDE, ÇEKME MESAFELERİNİN AŞILMAMASI ŞARTI İLE, %40?IN ÜZERİNDEKİ TERK EDİLECEK KISMIN, TABAN ALANI VE EMSAL HESABINDA KULLANDIRILMASINA BELEDİYESİ YETKİLİDİR. BU PARSELLERDE İFRAZ İŞLEMİ DE YAPILMASI HALİNDE TABAN ALANI VE EMSAL HESABINDA KULLANILACAK OLAN ALAN, İFRAZ SONUCUNDA OLUŞAN PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ ORANINDA PAYLAŞTIRILIR.? hüküm değişikliğinin, ?18.MADDE İMAR UYGULAMASI YAPILMIŞ ALANLARDA, OLUŞAN TERKİN BEDELSİZ YAPILMASI VE ÇEKME MESAFELERİNİN AŞILMAMASI ŞARTI İLE TAKS/ KAKS?I 18.MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞMUŞ BRÜT PARSEL ÜZERİNDEN VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? şeklinde, ? -Özel Hükümler 2. Madde; ?2.BU PLANDAN ÖNCEKİ İMAR PLANLARI VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE İFRAZI YAPILAN AYRIK YAPI NİZAMINA TABİ ALANLARDA; YÜZÖLÇÜMÜ 200 M2 DEN KÜÇÜK, CEPHESİ 8 M. DEN AZ VE BİTİŞİĞİNDE BOŞ PARSEL VEYA ÜZERİNDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ BİNALI PARSELLERİN BULUNMASI HALİNDE BU PARSELLERLE TEVHİT EDİLMEDEN YAPI RUHSATI VERİLMEZ. 2.1.YÜZÖLÇÜMÜ 200 M2 DEN KÜÇÜK PARSELLERDE YAPILACAK KONUT VE TİCARİ AMAÇLI YAPILAR İÇİN BAHÇE ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK ŞARTIYLA TABAN ALANINI VE KAT ALANLARINI (MERDİVEN,BALKON,ZEMİN TERASI VE ASANSÖR BOŞLUĞU HARİÇ) 70.00 M2?YE KADAR VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. 2.2.YÜZÖLÇÜMÜ 300 M2 DEN KÜÇÜK, AYRIK NİZAMA TABİ KONUT AMAÇLI YAPILARDA BİR EKSİK KATLI YAPI YAPILMASI, ŞARTI İLE, BAHÇE ÇEKME MESAFELERİNİN İHLAL EDİLMEMESİ VE HİÇBİR SURET İLE PLANDA BELİRTİLEN KAKS/EMSAL DEĞERİNİN AŞILMAMASI HALİNDE TAKS:0.40 VERİLEBİLİR.? hükmünün; ?2.BU PLANDAN ÖNCEKİ İMAR PLANLARI VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE İFRAZI YAPILAN AYRIK YAPI NİZAMINA TABİ ALANLARDA; YÜZÖLÇÜMÜ 200 M DEN KÜÇÜK, CEPHESİ 8 M. DEN AZ VE BİTİŞİĞİNDE BOŞ PARSEL VEYA ÜZERİNDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ BİNALI PARSELLERİN BULUNMASI HALİNDE BU PARSELLERLE TEVHİT EDİLMEDEN YAPI RUHSATI VERİLMEZ. 2.1 BİTİŞİĞİNDE BOŞ PARSEL BULUNMAYAN PARSELLERDE; YÜZÖLÇÜMÜ 200 M2 DEN KÜÇÜK PARSELLERDE YAPILACAK KONUT VE TİCARİ AMAÇLI YAPILAR İÇİN BAHÇE ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK ŞARTIYLA TABAN ALANINI VE KAT ALANLARINI BRÜT 80 M²YE KADAR VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. 2.2.YÜZÖLÇÜMÜ 300 M2 DEN KÜÇÜK, AYRIK NİZAMA TABİ KONUT AMAÇLI YAPILARDA BİR EKSİK KATLI YAPI YAPILMASI, BAHÇE ÇEKME MESAFELERİNİN İHLAL EDİLMEMESİ ŞARTI İLE TAKS:0.40 `A KADAR VERİLEBİLİR.? şeklinde, ? - Özel Hükümler 8. Maddenin (A) Bendi; ?TAKS VE KAKS BELİRTİLEN AYRIK NİZAMLI TİCARET ALANLARINDA, YAPILACAK YAPININ TABAN ALANI PARSEL ALANININ %40?INI AŞAMAZ. (12/03/2018 tarihli 3/163 sayılı meclis kararının devamı) EKSİK KATLI YAPI YAPILMASI HALİNDE ÇEKME MESAFELERİNİ VE KAKS?I AŞMAMAK KAYDIYLA YAPININ TABAN ALANINI % 50 VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR. AYRICA AYRIK NİZAMLI TAKS BELİRTİLMEYEN YAPI ADALARINDA ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDIYLA YAPILACAK YAPININ TABAN ALANINI %60 OLARAK VERMEYE DE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? hüküm değişikliğinin, ?AYRIK NİZAMLI TİCARET ALANLARINDA, YAPILACAK YAPININ TABAN ALANI PARSEL ALANININ %40?INI AŞAMAZ. EKSİK KATLI YAPI YAPILMASI HALİNDE ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDIYLA YAPININ TABAN ALANINI % 50 VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? şeklinde, ? - Özel Hükümler İlave 12. Madde; ?3 KATLI BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN KONUTLARDA ASANSÖR BOŞLUĞU BIRAKTIRMAYA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? hüküm değişikliğinin, ?3 KATLI OLUP BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN KONUT YAPILARINDA ASANSÖR YERİ BIRAKILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.? şeklinde ve 11. Maddenin reddi nedeniyle 11. Madde olarak, ? Uygulamaya İlişkin Hükümler Yükseklikler 1. Madde; hükmünün; şeklinde, YAPI KAT ADEDİ YAPI YÜKSEKLİĞİ YAN BAHÇE MESAFESİ ARKA BAHÇE MESAFESİ KONUT TİCARET KÜÇÜK SANAYİ KDKÇA TİCK Yençok 11.50 12.00 8.00 8.00 12.00 MİN. MAX MİN. MAX MİN. MAX MİN. MAX MİN. MAX 3 3 ZEMİN KAT 2.80-3.50 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 3 3 1 KAT 2.80-3.50 3.00-4.00 3.00-4.00 3.00-4.00 3.00-4.00 3 3 2 KAT 2.80-3.50 3.00-4.00 0.00 0.00 3.00-4.00 3 3 SUBASMAN 0.20-1.00 0.20-0.50 0.20-0.50 0.20-0.50 0.20-0.50 Not: Ölçü birimi metredir. YAPI KAT ADEDİ YAPI YÜKSEKLİĞİ YAN BAHÇE MESAFESİ ARKA BAHÇE MESAFESİ KONUT TİCARET KÜÇÜK SANAYİ KDKÇA TİCK Yençok 10.50 12.00 8.00 8.00 12.00 MİN. MAX MİN. MAX MİN. MAX MİN. MAX MİN. MAX 3 3 ZEMİN KAT 2.80-3.30 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-5.00 4.00-4.50 3 3 1 KAT 2.80-3.30 3.00-4.00 3.00-4.00 3.00-4.00 2.80-3.30 3 3 2 KAT 2.80-3.30 3.00-4.00 0.00 0.00 2.80-3.30 3 3 SUBASMAN 0.20-1.00 0.20-0.50 0.20-0.50 0.20-0.50 0.20-0.50 Not: Ölçü birimi metredir. ? - Uygulamaya İlişkin Hükümler Yükseklikler İlave 5. Madde; ?YUKARIDA BELİRTİLEN KAT YÜKSEKLİKLERİ AYRIK NİZAMLI YAPI ADALARINDA YAPILACAK YAPILAR İÇİN GEÇERLİ OLUP, BİTİŞİK NİZAMLI YAPI ADALARINDA YAPILACAK YAPILARLA İLGİLİ KAT YÜKSEKLİKLERİNİ VERMEYE BELEDİYE YETKİLİDİR.? hüküm değişikliğinin, ?YUKARIDA BELİRTİLEN KAT YÜKSEKLİKLERİ AYRIK NİZAMLI YAPI ADALARINDA YAPILACAK YAPILAR İÇİN GEÇERLİ OLUP, (12/03/2018 tarihli 3/163 sayılı meclis kararının devamı) BİTİŞİK NİZAMLI YAPI ADALARINDA BU PLANDAN ÖNCEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK İNŞAA EDİLMİŞ YAPILARA BİTİŞİK YAPILACAK YAPILARLA İLGİLİ KAT YÜKSEKLİKLERİNİ VERMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN, ? - Genel Hükümler İlave 21. Madde; ?AYRIK NİZAMA TABİ VE ARAÇ TRAFİĞİNE AÇIK YOLA CEPHELİ PARSELDE YAPILACAK 12DAİRE ÜZERİ KONUT YAPILARI, EMSAL HESABINA DÂHİL ALANI 1000 M2 VE ÜZERİ KONUT HARİCİ YAPILARIN TAMAMI TRAFİK AKIŞININ SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİNİ SAĞLAMAK, OTOPARK İHTİYAÇLARINI PARSELDE ÇÖZDÜRMEK AMACIYLA YAPI RUHSATI VERİLMEDEN ÖNCE OTOPARK UYGUNLUĞU, GİRİŞ-ÇIKIŞI VE YOL BAĞLANTILARINI GÖSTEREN TRAFİK ETÜT RAPORU HAZIRLATILARAK VE PROJESİNİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ONAYLATILMASI GEREKMEKTEDİR. PROJE ONAYI ALINMADAN YAPI RUHSATI DÜZENLENEMEZ VE ONAYLANAN PROJENİN YERİNDE UYGULANDIĞINA DAİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN ?UYGUNDUR? BELGESİ ALINMADAN BİNAYA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEMEZ.?, ilavesi şeklindeki hüküm değişikliğinin, ? - Özel Hükümler 5. Madde; ?AYRIK YAPI NİZAMINA TABİ TİCARET VE YOL BOYU TİCARET ALANLARINDA YAPILACAK YAPININ, EMSALE DÂHİL ALANININ 1000 M2 DEN FAZLA OLMASI HALINDE, OTOPARK YÖNETMELIĞINE GÖRE IHTIYAÇ DUYULAN "OTOPARK" PARSEL IÇERISINDE ÇÖZÜLMEDEN YAPI RUHSATI VERILEMEZ.? hükmünün Genel Hükümler İlave 21. Madde ile gereği kalmadığından iptali şeklindeki hüküm değişikliğinin, ? - Özel Hükümler İlave 10. Madde; ?ÜZERİNDE KOMŞU PARSEL SINIRLARINI İHLAL EDEN YAPI BULUNAN PARSELLERDE; SINIR DÜZELTMESİ İÇİN YAPILACAK TEVHİD VE İFRAZLARDA İŞLEME GİREN PARSEL SAYISINDAN FAZLA PARSEL OLUŞTURMAMAK KAYDIYLA BU PLAN VE YÖNETMELİKTEKİ İFRAZ (CEPHE VE DERİNLİK) ŞARTLARINA TABİ DEĞİLDİR.? ilavesi şeklindeki hüküm değişikliğinin, ? - İptali talep edilen Uygulamaya İlişkin Hükümler Konutlarda Bulunması Gereken Piyesler 1. ve 2. Maddeleri; ?KONUTLARDA YAPILMASI GEREKEN PİYESLER 1-HER MÜSTAKİL KONUTTA EN AZ, MİN. DAR KENARI MİN.NET ALANI 1 OTURMA ODASI 3.00 METRE 12.00 M² 1 YATAK ODASI 3.00 METRE 10.00 M² 1 MUTFAK VEYA YEMEK PİŞİRME YERİ 2.00 METRE 6.00 M² 1 BANYO VEYA YIKANMA YERİ 1.50 METRE 4.00 M² 1 HELA 1.00 METRE 1.50 M² OLUŞTURULMAK ZORUNDADIR. 2-3 VEYA DAHA AZ ODALI KONUTLARDA YIKANMA YERİ İLE HELA AYNI YERDE DÜZENLENEBİLİR.? hükmünün iptali şeklindeki hüküm değişikliğinin, (12/03/2018 tarihli 3/163 sayılı meclis kararının devamı) ? - Uygulamaya İlişkin Hükümler Konut Alanları 3. Madde; ?KONUT AMAÇLI OLARAK YAPILACAK YAPILARIN HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN İNŞAAT ALANI MERDİVEN, GİRİŞ HOLLERİ, AÇIK ÇIKMALAR VE ASANSÖR BOŞLUĞU DÂHİL 70.00 METREKAREDEN KÜÇÜK YAPILAMAZ. DAHA ÖNCE İFRAZI YAPILAN ANCAK PLAN NOTLARI VE YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLARI SAĞLAMAYAN VE KATINDA TEK BİR KONUT YAPILABİLEN KÜÇÜK PARSELLERDE YAPILACAK KONUT AMAÇLI YAPILAR, KONUTLARDA BULUNMASI GEREKEN EN AZ PİYESLERİN OLUŞMASI ŞARTI İLE BRÜT 70,00 METREKAREDEN KÜÇÜK YAPILABİLİR.? hüküm değişikliğinin, ? - Uygulamaya İlişkin Hükümler Ticaret+Konut Alanı 2. Madde; ?PLANDA YOL BOYU TİCARET OLARAK YAPILAN TARAMA ŞEMATİK OLUP TARAMA OLAN YOLDAN CEPHE ALAN PARSELLERİN TİCARET KULLANIMINDA OLDUĞUNU İFADE EDER. BU ALANLARDA ÜST KATLARIN TAMAMI KONUT KULLANIMINA AYRILABİLİR.? hüküm değişikliğinin KABULÜNÜN, ? -Genel Hükümler 13. Madde; ?REVİZYON İMAR PLANINDAN ÖNCE +2.30 VEYA +2.40 METRE OLARAK PROJELENDİRİLEREK RUHSAT ALAN YAPILARIN BODRUM KATLARI HİÇBİR SURETTE TADİLAT YAPILARAK İSKÂN EDİLEMEZ.? hükmünün iptali şeklindeki hüküm değişikliğinin, ? -Özel Hükümler 1. Madde; ?1-BU PLANDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA KRİTERLERİ ( TAKS, KAKS, EMSAL VE YENÇOK V.B.) YENİ YAPILACAK YAPILARDA GEÇERLİDİR. 1.1-DAHA ÖNCE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPI RUHSATI ALINIP İNŞAATINA BAŞLANAN RUHSAT MÜDDETİ DEVAM EDEN VEYA RUHSATI HÜKÜMSÜZ HALE GELEN İNŞAATLAR İLE YAPI KULLANMA İZİN BELGELİ MEVCUT YAPILARA İLİŞKİN RUHSAT BAŞVURULARINDA; BU PLAN HÜKÜMLERİNE GÖRE İLAVE VEYA KAT İLAVESİ YAPILAMAZ. 1.2-MEVCUT TEK KATLI YAPILARA; MEVZUATTAKİ DİĞER HÜKÜMLERE UYGUN OLMASI ŞARTI İLE YAPILDIĞI TARİHTEKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE SADECE BİR KAT İLAVESİ YAPILABİLİR. 1.3-BİR PARSELDE MEVCUT İKİ KATLI YAPI VAR İSE; MEVCUT BİNADAN MİNİMUM ÇEKME ŞARTLARINA UYULMASI, BAHÇE MESAFELERİNE TECAVÜZ EDİLMEMESİ, MEVZUATTAKİ MİNİMUM BİNA CEPHESİ, DERİNLİĞİ VE ALAN ŞARTLARINA UYGUN OLMASI, MEVCUT BİNA İLE YAPILACAK YENİ BİNANIN TAKS VE KAKS'A DÂHİL TOPLAM ALANIN BU PLANDA BELİRTİLEN TAKS VE KAKS DEĞERİNİ AŞMAMASI ŞARTI İLE PARSELDE BİR VEYA DAHA FAZLA YAPI YAPILMASINA MÜSAADE EDİLİR. 1.4-BU PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE RUHSAT ALINMIŞ VE YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE HENÜZ BAŞLANMAMIŞ BİNALARDA PLAN, PLAN HÜKÜMLERİ VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE TADİLAT VEYA KAT İLAVESİ RUHSATI VERİLEBİLİR.? mevcut hükmün 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Maddelerinin iptal edilerek, ?BU PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE İNŞASINA BAŞLANARAK TAMAMLANMAMIŞ VE/VEYA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMIŞ OLAN BİNALAR MEVCUT YÖNETMELİK, PLAN, PLAN HÜKÜMLERİ VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLMAK ŞARTI İLE RUHSAT YENİLEMESİ VE İLAVE KAT YAPILABİLECEKTİR.? şeklindeki hüküm değişikliğinin, ? - Özel Hükümler 3. Madde; ?BU PLANDAN ÖNCE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN PLAN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK İFRAZ EDİLEN ALANLARDA; İMAR ADASINDAKİ MEVCUT YAPILAŞMAYA GÖRE İKİLİ, ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ BLOK OLUŞTURMAYA, ARKA VE YAN BAHÇE MESAFESİNİ 2 M. YE DÜŞÜRMEYE, ÖN BAHÇE MESAFESİNİ BELİRLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.? şeklindeki hüküm değişikliğinin, (12/03/2018 tarihli 3/163 sayılı meclis kararının devamı) ? - Özel Hükümler İlave 11. Madde; ?PLANDA SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA KÜTÜPHANE, SERGİ SALONU, MÜZE, SİNEMA VE TİYATRO, KREŞ, ANAOKULU, KURS, YURT, ÇOCUK YUVASI, YETİŞTİRME YURDU, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVİ, REHABİLİTASYON MERKEZİ, KADIN VE ÇOCUK SIĞINMA EVİ, ŞEFKAT EVLERİ GİBİ KULLANIMLARA AYRILAN KAMUYA VEYA ÖZEL ŞAHISLARA AİT (TENİS KORTU, HALI SAHA, YÜZME HAVUZU VB.) TESİSLER TEK BAŞINA VEYA BİRKAÇI BİR ARADA YAPILABİLİR.? ilavesi şeklindeki hüküm değişikliğinin, ? - Uygulamaya İlişkin Hükümler Ticaret+Konut Alanları 3. Madde; ?IMAR PLANINDA ZEMIN KATIN TAMAMI VEYA SADECE YOLA BAKAN CEPHESİ TICARET, ÜST KATLAR KONUT YA DA TICARET KULLANIMI OLARAK AYRILAN ALANLARDIR. ZEMIN KATIN TICARET, ÜST KATLARIN KONUT OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA; KONUT KULLANIMLARI IÇIN AYRI BINA GIRIŞI VE MERDIVENI BULUNMASI ŞARTI ARANACAKTIR.? hüküm değişikliğinin, REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 02/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
69 12.03.2018 14:003/1621/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Tunatan Kavşağından Yazlık Kavşağına kadar, 35 metrelik imar yoluna cepheli Konut Alanlarının bir kısmının Ticaret Alanları olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Tunatan Kavşağından Yazlık Kavşağına kadar donatı alanları hariç, 35 metrelik imar yoluna cepheli Konut Alanlarının bir kısmının Emsal:1.00, Yençok:10.50 m., çekme mesafeleri 5.00 m. olacak şekilde, (T2) Ticaret Alanına dönüştürülesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi?nin 11.09.2017 tarih ve 8/512 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
70 12.03.2018 14:003/1611/25000 NAZIM İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLAR.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Çubuklu Mahallesi, 1002 ve 1004 parsellere yönelik yapılan itiraz dilekçelerinin, Toprak Koruma Kurulunun kararı da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi.Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 29.12.2016 tarih ve 2016/1846 sayılı kararı ile Kırsal Yerleşme Alanı belirlenirken ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ile mevcut yol sisteminin dikkate alınmadığı, dava konusu parselin cephe aldığı yolun Çubuklu Mahallesinin önemli akslarından olduğu, mevcut iskanlı alanlara yakın olduğu, bu nedenle taşınmazın Kırsal Yerleşme alanı dışında bırakılmasının hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş ise de; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2017 tarih ve 1289-6624 sayılı yazısı üzerine Sakarya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve 3329092 sayılı görüş yazısı ile 1002 ve 1004 nolu parsellere ilişkin yapılan değerlendirmede Toprak Koruma Kurulunun 19.12.2017 tarih ve 122/4 nolu kararı ile söz konusu arazilerin Özel Ürün Arazisi olduğu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında yerleşme alanı içerisine alınmasının uygun olmadığı ve talebin oybirliği ile reddine karar verilmiş olduğu anlaşıldığından; itiraz dilekçesine konu parsellerin kırsal yerleşik alanı içerisine alınmasına ilişkin talebin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 02/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
71 12.03.2018 14:003/1601/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 2491 ada, 6 ve 7 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen, Reşadiye Mahallesi, 2491 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin ortasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun 2491 ada, 6 nolu parselde kalan kavisli kısmı yine aynı parselin kadastral sınırına getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 7.00 m.lik imar yolunun güzergahının ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
72 12.03.2018 14:003/1591/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1990 ve 16681 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 04 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi, 1990 ve 16681 parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
73 12.03.2018 14:003/1581/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 2486 ada, 13 nolu parselin 1583 m2. lik kısmının Dini Tesisi Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Mahallesi, 2486 ada, 13 nolu parselin 1583 m2.lik kısmının Dini Tesisi Alanı olarak planlanmasına yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının; İçişleri Bakanlığının 25.12.2017 tarihli kamu yararı kararına istinaden KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 15/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
74 12.03.2018 14:003/1571/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2076 ada, 2 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2076 ada, 2 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; söz konusu parselin eski kadastro halinin (4699 m²) şuan İlçe Belediyesince yapılmakta olan şelale park projesi içinde 30 metrelik yola paralel şekilde yer alırken projenin gerçekleştirilmesi için parselin metrekare değişmeyecek şekilde plan değişikliğine konu alanda oluşturulduğu görülmüştür. Plan değişikliği ile parselin kısmen ?Konut Alanı?, kısmen ise kamuya terk edilecek şekilde ?Park Alanı? olarak planlandığından plan değişikliğinin kamu yararı oluşturması nedeniyle 30.00 metrelik yola cepheli ?Konut Alanı?nın 2000m² olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 05/03/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
75 12.03.2018 14:003/1561/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı ilçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 2/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parselin ?633 ada, 4 nolu parsele inşaa edilecek binanın bodrum katı otopark alanı olarak tertiplenecektir. (Sığınak hariç)? plan hükmü ile 25.00 m?lik taşıt yoluna cepheli kısmı E.1.05, Yençok:11.00 m. yapılaşma koşulları ile T1 Ticaret Alanına, kalan kısmı ise Bölge Otoparkı (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otopark Alanı) Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Bölge Otoparkı (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otopark Alanı)?nın yapı yaklaşma mesafelerinin yoldan ve komşu parsellerden 5.00 m., Yençok:13.00 m. olacak şekilde Bölge Otoparkı (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katlı Otopark Alanı) olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
76 12.03.2018 14:003/1551/25000 NAZIM İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLAR.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlanma Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına dair yapılan itirazlar. Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 02.01.2017 tarih ve 14 sayılı yazısında; ?Sakarya 1. İdare Mahkemesinde 2014/1253 Esas nosu ile görülen davada; Sakarya İli Ferizli ilçesi 8 pafta 732 nolu parseli kapsayan alanda, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlanma Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına dair itirazların değerlendirilerek karara bağlanmasına ilişkin 08/09/2014 tarih 10/227 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ?8.7.4 Dikili Tarım Arazileri? başlığındaki; Tarımsal/hayvancılık amaçlı faaliyetlerde parselin yüzölçümü minimum 1 hektar (10.000 m² ) olması şartı ile 250 m² lik Tarımsal/hayvancılık tesisi yapılması halinde bu faaliyet için gerekli olan 75 m² lik konut yapılmasına izin verilir.? şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağına dair değişiklik maddesinin; hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptali istendiği davada 28/10/2016 tarih ve 2016/1284 karar nosu ile dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.? denilmektedir. Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E:2014/1253 - K: 2016/1284 sayılı, 28/10/2016 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlanma Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinde tarımsal/hayvancılık amaçlı faaliyetlere ilişkin 8.7.3 Özel Ürün Arazileri, 8.7.4 Dikili Tarım Arazileri, 8.7.5. Marjinal Tarım Arazileri maddeleri ile 8.17.Entegre Nitelikte Olmayan Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık Tesisleri maddesinde geçen ?minimum 1 hektar? tabirinin, ?minimum 0,5 hektar(5000 m²)? olacak şekilde; Sakarya İli Güney Planlanma Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinde tarımsal/hayvancılık amaçlı faaliyetlere ilişkin 11.3. Özel Ürün Arazileri, 11.4. Dikili Tarım Arazileri, 11.5. Marjinal Tarım Arazileri maddeleri ile 18. Entegre Nitelikte Olmayan Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık Tesisleri maddesinde geçen ?minimum 1 hektar? tabirinin, ?minimum 0,5 hektar(5000 m²)? olacak şekilde; Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinde tarımsal/hayvancılık amaçlı faaliyetlere ilişkin 9.1 Tarımsal Niteliği Korunacak Alan maddesinde geçen 10.000 m² tabirinin, 5000 m² olacak şekilde; hazırlanan plan hükmü değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
77 12.03.2018 14:003/1541/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi sınırları dâhilinde 40 hektar alanı kapsayan Şehir Hastanesine ilişkin Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve üst ölçekli plana uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı . Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, orman vasıflı, mülkiyeti Hazineye ait, 105 parsel sayılı taşınmazın içerisinde 40 hektar alanı kapsayan Şehir Hastanesine ilişkin Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve söz konusu değişikliğin üst ölçek plan kararlarını etkilemesi gerekçesiyle 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının ekli plandaki şekilde KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/02/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.