Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 09.10.2017 14:009/662BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞIHendek şehir içi toplu taşıma aktarma merkezi hizmet binasının 10 yıl süreyle kiralanması ihalesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.Hendek şehir içi toplu taşıma aktarma merkezi hizmet binasının 10 yıl süreyle kiralanması ihalesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
2 09.10.2017 14:009/661GELİR TARİFESİÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI2017 Yılı Gelir Tarifesindeki ?Düzenli Depolama Sahası içerisinde diğer evsel nitelikli atıklarla doğrudan depolanabilen sanayi atıkları? kısmının revize edilmesi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
3 09.10.2017 14:009/6601/1000 ÖLÇ.UYGULAMA İMAR PLAN TADİLATIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAkyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 32 ada, 1 nolu, 33 Ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
4 09.10.2017 14:009/6591/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, G24C04A3B ? G24C04A3C paftalar, 7026 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğiBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
5 09.10.2017 14:009/6581/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1443 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
6 09.10.2017 14:009/6571/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3065 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
7 09.10.2017 14:009/6561/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1456 ada, 12 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
8 09.10.2017 14:009/655PERFORMANS PROGRAMISTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞISakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programı.5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 9. ve 11. maddesi gereğince hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programı?nın MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, H.Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN,Zeynel ASAL, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, İlhan FİLİZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
9 09.10.2017 14:009/654YURT DIŞI GÖREVLENDİRMESTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞICiTyFiED projesi için Almanya Ludwigshafen ile Mannheim?da düzenlenecek olan çalıştaya Melike ARIK NAL ve İbrahim İŞERİ?nin görevlendirilmesi29.11.2017 ve 02.12.2017 tarihleri arasında Almanya Ludwigshafen ile Mannheim?da düzenlenecek olan çalıştay ve alan inceleme çalışmasına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü?nde Proje Uzmanı olarak görev yapan Melike ARIK NAL ve İbrahim İŞERİ?nin görevlendirilmesine ve 6245 sayılı kanun çerçevesinde harcırahlarının ödenebilmesi ile hizmet pasaportu için gerekli belgelerin sağlanmasının kabulüne
10 09.10.2017 14:009/653HAT KATILIM BEDELİNİN BELİRLENMESİULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞIKaynarca İlçe Merkezinde şehir içi ulaşımın sağlanması için UKOME kararı ile kurulan yeni hatta çalışacak araç başı hat katılım bedelinin belirlenmesi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Ulaşım ile Plan Bütçe Komisyonuna müşterek olarak havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11 09.10.2017 14:009/652YÖNETMELİKULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞISeyahat Kartları Yönetmeliğinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel yönetmeliğe uygun hale getirilmesi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Ulaşım ile Hukuk Komisyonuna müşterek olarak havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
12 09.10.2017 14:009/651YÖNETMELİKYOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIYol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
13 09.10.2017 14:009/650MÜDÜRLÜK ADININ DEĞİŞTİRİLMESİİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞIProje ve Etüt Şube Müdürlüğü isminin Yol Yapım Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi.5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet göstermekte olan Proje ve Etüt Şube Müdürlüğü isminin Yol Yapım Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14 09.10.2017 14:009/649BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİSAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞISağlık İşleri Daire Başkanlığının süreklilik ve devamlılık arz eden hizmetlerinin ihale edilebilmesi için Başkana yetki verilmesi.Sağlık İşleri Daire Başkanlığının süreklilik ve devamlılık arz eden hizmetlerin oluşu göz önünde bulundurularak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesine sayılı işlerin (Sürücüsüz Araç Kiralama ve Mezarlıkların Bakım-Onarım ve Hizmet Alımı İşi)01.01.2018 tarihinden itibaren 21 ay süreyle ihale edilebilmesi hususunda Büyükşehir Belediyesi Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
15 09.10.2017 14:009/648KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli OSB sınırları içinde kalan ve mülkiyete konu taşınmazların; protokol ve bu protokol çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 5. Maddesi gereği Ferizli OSB sınırları içinde kalan ve mülkiyete konu taşınmazların; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen ?Kamu Yararı Kararı?na istinadenBelediyemiz ile Ferizli Organize Sanayi Bölgesi arasında protokol ve bu protokol çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
16 09.10.2017 14:009/647KAMU YARARI KARARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 2486 ada 13 nolu 7927,84 m² lik parselin 1582 m² lik kısmında 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı kararı alınması.Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan 2486 ada 13 nolu 7927,84 m² lik parselin 1582 m² lik kısmında 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
17 09.10.2017 14:009/6461/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞITaraklı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve imar planının onama yetkisinin Belediyemize devredilmesi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
18 09.10.2017 14:009/6451/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 145 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
19 09.10.2017 14:009/644KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Seyifler Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
20 09.10.2017 14:009/643KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Abdurrezzak Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
21 09.10.2017 14:009/642KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Kusca Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
22 09.10.2017 14:009/641KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Nalköy Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
23 09.10.2017 14:009/640KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Doğancı Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
24 09.10.2017 14:009/639KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Hocaoğlu Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
25 09.10.2017 14:009/638KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Akçukur Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
26 09.10.2017 14:009/637KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Bakırlı Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
27 09.10.2017 14:009/636KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Sarıahmetler Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
28 09.10.2017 14:009/635KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Tokat Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
29 09.10.2017 14:009/634KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Ağacık Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
30 09.10.2017 14:009/633KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Osman ağa Çiftliği Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
31 09.10.2017 14:009/632KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Kara diken Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir
32 09.10.2017 14:009/631KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Ceylandere Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
33 09.10.2017 14:009/630KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, Teberik Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınır Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
34 09.10.2017 14:009/6291/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIFerizli İlçesi, İstiklal Mahallesi 115 ada 1 nolu parselin batısında bulunan 10.00 metrelik yola yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
35 09.10.2017 14:009/6281/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKarasu İlçesi, Yuvalıdere Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
36 09.10.2017 14:009/6271/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKarasu İlçesi, Limandere Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
37 09.10.2017 14:009/6261/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKarasu İlçesi, Camitepe, Manavpınarı, Küçükkarasu ve Kuyumcullu Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
38 09.10.2017 14:009/6251/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesinden geçen Hızlı Tren Demiryolu hattı güzergahı1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
39 09.10.2017 14:009/6241/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 11 pafta, 684 nolu parsele yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
40 09.10.2017 14:009/6231/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı üst ölçekli plana uygun hazırlanmadığı görüşüyle planın ilgili kısmı iptal edilmiş olup, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
41 09.10.2017 14:009/6221/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler Kardelen Sokaktaki 30.00 metrelik imar yolunun 15.00 metreye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
42 09.10.2017 14:009/6211/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler Yeni Mahalle 12938 ve 7894 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
43 09.10.2017 14:00: 9/6201/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
44 09.10.2017 14:009/6191/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 2255 ve 2256 nolu parsellerin batısından geçen 10 metrelik imar yolunun 7 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
45 09.10.2017 14:009/6181/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan ve Adapazarı İlçelerinin G24B23C4D ve G24C03B1A paftalarında yer alan idari sınırlarla plan sınırlarının çakıştırılmasına yönelik hazırlanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
46 09.10.2017 14:009/6171/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin; 05/09/2017 tarih ve 8/117 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Özel Hükümler 1. Maddesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükmü değişikliği. Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
47 09.10.2017 14:009/6161/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu, 1363 ada, 1-2 ve 3 nolu 1361 ada 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 3 ve 4, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazımİmar Planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi.Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
48 09.10.2017 14:009/6151/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4250 ada 1 nolu parselin 2010 yılı öncesi imar planlarına dönüştürülmesine yönelik Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
49 09.10.2017 14:009/614T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASIULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI2017 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda güncellenmesi.2017 Mali yılı bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak Taşıtları Gösterir Mevcut (T-1) cetvelinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda ekte bulunduğu şekliyle güncellenmesi konusunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı bir husus bulunmadığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/10/2017 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
50 09.10.2017 14:009/6131/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞITaraklı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 2017/43 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih ve 11/705 sayılı kararı ile onaylanan ve 10.04.2017 tarih ve 4/265 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
51 09.10.2017 14:009/6121/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itiraz. 08.08.2017 tarih ve 14287 sayılı dilekçe ile; Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 37 ada, 4 nolu parselde planlanan yeşil alanın parselin sınır kısmına kaydırılması ve 30 ada, 119 nolu parselin kuzey kesimindeki yeşil alanın Konut alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; 30 ada 119 nolu parseldeki yeşil alanın azaltılmasına yönelik itirazın Yeşil alan miktarının azalmaya neden olacağından reddinin uygun olacağı, yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
52 09.10.2017 14:009/6111/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKocaali ilçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince plana yapılan itirazlar. İtirazlar görüşülüp karara bağlanmıştır.
53 09.10.2017 14:009/6101/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKocaali ilçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan-askı süresince plana yapılan itirazlar.İtirazlar görüşülüp karara bağlanmıştır.
54 09.10.2017 14:009/6091/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIGeyve İlçesi, Eşme Mahallesi, 1205 - 1206 ve 1207 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.Geyve İlçe Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 2017/34 sayılı kararı ile uygun görülen, Eşme Mahallesi, 1205 ve 1206 nolu parsellerin Sosyal Tesis Alanı, 1207 nolu parselin Dini Tesis Alanı olacak şekilde Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.04.2017 tarih ve 4/264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
55 09.10.2017 14:009/6081/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISöğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 177 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi.Söğütlü İlçesi, Rüstemler Mahallesi, 177 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin; Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, mevcut yollar ile yağmursuyu drenajı sağlayan açık kanalların korunması kaydıyla bir sakınca görülmediğine belirten 28/12/2015 tarih ve 7543 sayılı yazısına istinaden kanalın kapatılmaması şartı ile KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
56 09.10.2017 14:009/6071/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Hacımercan Mahallesi, 624-628-629-631-638-889 ve 890 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.08.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı ile uygun görülen, Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Hacımercan Mahallesi, 624-628-629-631-638-889 ve 890 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir
57 09.10.2017 14:009/6061/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Kurtköy Fatih Mahallesi, 895 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy Fatih Mahallesi, 895 nolu parselin kuzeyinde bulunan 5.00 metrelik imar yolun kaldırılması ve batısında bulunan 7.00 metrelik yolun şeklen değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; İlgili parsel sahiplerinin muvafakatı bulunmaması ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olması sebebiyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
58 09.10.2017 14:009/6051/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1C paftada bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/66 sayılı kararı ile uygun görülen, Göl Mahallesi, G24C06B1C paftada bulunan kadastral boşluğun Kreş Alanından çıkarılarak İbadet yeri (Cami) olarak planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; İlgili kurum görüşlerinin dosyasında bulunmaması, Sosyal donatı alanlarının eşdeğer bir yer seçimi yapılmadan kaldırılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine ve üst ölçekli imar planına aykırı olması sebebiyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
59 09.10.2017 14:009/6041/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C04A4A paftada kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan Hanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 24.04.2017 tarih ve 2017/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlı Mahallesi, G24C04A4A paftada kalan alana ilişkin yapılaşma koşulları 0.30/0.90 Konut Alanı Yol ve Park Alanı olacak şekilde Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan Hanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
60 09.10.2017 14:009/6031/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B3B ve G24C04A4A paftalarında yer alan 143-144-145-146-147-148-158-159-189-190-5520-5521-5522-5523 ve 5524 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 24.04.2017 tarih ve 2017/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B3B ve G24C04A4A paftalarında yer alan 143-144-145-146-147-148-158-159-189-190-5520-5521-5522-5523 ve 5524 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
61 09.10.2017 14:009/6021/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 318 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile 7424 - 7425 ve 8422 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifbey Mahallesi, 318 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile 7424 - 7425 ve 8422 nolu parsele ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 02/10/2017 tarih ve 190 sayılı yazısında belirtildiği şekliyle, KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/10/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
62 09.10.2017 14:009/6011/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArifiye İlçesi Sakarya Mahallesi 402 ada, 3 nolu (eski 2458) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 2017/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi 402 ada, 3 nolu parsel(eski 2458) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/10/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
63 09.10.2017 14:009/6001/25000 NAZIM İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLAR.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISapanca İlçesi, Akçay Mahallesi, 1174 - 1175 ve 1104 parsellerin İl İdare Kurulunun 09.06.1994 tarih ve 1187 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planının sanayi alanı olarak 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi yönünde yapılan itiraz.21.08.2017 tarih ve 14995 sayılı dilekçe ile; Sapanca İlçesi, Akçay Mahallesi, 1174 - 1175 ve 1104 parsellerin İl İdare Kurulunun 09.06.1994 tarih ve 1187 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planının sanayi alanı olarak 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi yönünde yapılan itirazın; Sakarya 2.İdare Mahkemesinin 2015/810 sayılı kararında ??plan paftası ile plan hükümleri arasında çelişki olduğu? dava konusu 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının dava konusu taşınmaza getirilen kullanım kararı açısından imar mevzuatı ve şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu?? bu nedenle mevzi imar planının 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi gerektiği anlaşıldığından; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/10/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
64 09.10.2017 14:009/5991/1000 PLANLARA İTİRAZLARİMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞB.MÜDÜRLÜĞÜHendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 89-92-342-412-413-414 ve 415 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13.03.2017 tarih ve 3/190 sayılı kararıyla onaylanan Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 89-92-342-412-413-414 ve 415 nolu parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (12.04.2017-12.05.2017 tarihleri arası) içerisinde yapılan 2 adet itirazın; 10.00 m.lik imar yolunun 89 nolu parsel ile diğer parseller arasından geçecek şekilde kısmen kabulüne ilişkin, Hendek Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarih ve 39 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
65 09.10.2017 14:009/5981/5000 PLANLARA İTİRAZİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIHendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz. 22.06.2017 tarih ve 11531 sayılı dilekçe ile; Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsel ile batı cephesinden geçen 20.00 m.lik imar yolu arasında planlanan yeşil bantın kaldırılması yönünde yapılan itirazın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olduğundan, reddinin uygun olacağı, yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
66 09.10.2017 14:009/5971/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Sarıcalar Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, Sarıcalar Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
67 09.10.2017 14:009/5961/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, Emirler Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, Emirler Mahallesi İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
68 09.10.2017 14:009/5951/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17453 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 17453 nolu parselin Emsal:0.80 - Bina yüksekliği (Yençok):10.50 m yapılaşma şartlarına haiz, ?Özel Yurt alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; İl Milli Eğitim Müdürlüğü?nün 25.08.2017 tarih ve E.12864388 sayılı yazısında ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı?nın 21.08.2017 tarih ve E.796 sayılı ?Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik??in ?Binaların Yerleşimi?? ile ilgili 21. maddesi ve ?Binaya Ulaşım Yolları?? ile ilgili 22. maddesindeki hükümlere uyulması şartıyla herhangi bir sakınca bulunmadığına dair görüşlerine istinaden KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
69 09.10.2017 14:009/5941/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 473 ada, 1 parsel?? parsellere yönelik hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Konut Alanında artış olmadığı, Resmi Kurum Alanı ve Sosyal Tesis Alanında azalma olmayacak ve Park Alanlarında artış olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/10/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
70 09.10.2017 14:009/5931/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞISerdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 18068 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 18068 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı Fonksiyonundan, 600 m² lik kısmının 200 Kişi/Hektar ?Konut alanı?, 1542 m² lik kısmı da ?Resmi Kurum Alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
71 09.10.2017 14:009/5921/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Acıelmalık Mahallesi, 2104 ada, 53 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 7/99 sayılı kararı ile uygun görülen, Acıelmalık Mahallesi, 2104 ada, 53 nolu parselin yapılaşma şartları E:0.30, Yençok:6.50 m. olacak şekilde ?Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
72 09.10.2017 14:009/5911/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4430 ada, 1-2-3-4,5, 4431 ada,1-2, 4432 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve 6/83 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 4430 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu, 4431 ada, 1 ve 2 nolu, 4432 ada, 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ?Konut Alanı? nın yaklaşık 1000.00 m²?lik kısmının ?Park Alanı? olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
73 09.10.2017 14:009/5901/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 8 ada, 60 - 61 ve 7 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 7/100 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi, 8 ada, 60 - 61 ve 7 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
74 09.10.2017 14:009/5891/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 380 - 381 ve 382 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 8/116 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 142 ada, 380 - 381 ve 382 nolu parsellerin imar planında cami alanında kaldığı ve E=1.00, Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
75 09.10.2017 14:009/5881/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 74 ada, 36 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 7/101 sayılı kararı ile uygun görülen, Yahyalar Mahallesi, 74 ada, 36 nolu parselde üzerinde bulunan köşe pahı?nın kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Plan bütünlüğü açısından 74 ada, 30 nolu parsel üzerinde bulunan köşe pahı?nında kaldırılarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
76 09.10.2017 14:009/5871/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 135 ada, 9, 604 ada, 647 ve 755 nolu parseller, 1354 ada, 2 nolu parsel, 3381 ada, 714 nolu parsel ve 3386 ada, 217 ve 712 nolu parsellerin bulunduğu yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 7/98 sayılı kararı ile uygun görülen, Tığcılar Mahallesi, 135 ada, 9 nolu parsel, 604 ada, 647 ve 755 nolu parseller, 1354 ada, 2 nolu parsel, 3381 ada, 714 nolu parsel ve 3386 ada, 217 ve 712 nolu parsellerin bulunduğu yapı adalarının yapılaşma koşulları aynı kalacak şekilde ?T1 Ticaret Alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Adapazarı Belediye Başkanlığının 21.08.2017 tarih ve 24322 sayılı yazısına istinaden Belediyesince hazırlanan 135 ada, 9 nolu parsel ile 604 ada, 647 ve 755 nolu parsellerin bulunduğu yapı adalarının plan değişikliği sınırından çıkartılarak, şuan geçerli olan ?T3 Ticaret Alanı? planlanması şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
77 09.10.2017 14:009/5861/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4297 ada, 1 ve 2 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 8/119 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye Binasının yapılacağı 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4297 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanı ve yapılaşma koşullarının E=2.5 olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.03.2017 tarih ve 3/159 sayılı kararı ile onaylan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
78 09.10.2017 14:009/5851/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada, 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil edilmemiş 3192.00m²?lik alan ile 2244 ada, 1 nolu parselin 256 m²?lik kısmı ile 2326 ada, 1 nolu parselin 215 m²?lik kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 7/103 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Mahallesi, 2326 ada, 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil edilmemiş 3192.00 m²?lik alan ile 2244 ada, 1 nolu parselin 256 m²?lik kısmı ile 2326 ada, 1 nolu parselin 215 m²?lik kısmının Dini Tesis Alanı (E:1.00, Y.ençok:Serbest)? ve ?Park Alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2017 tarih ve 5/321 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
79 09.10.2017 14:009/584AFET İÇİN YETKİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3693 ada, 1 nolu parsel, 3726 ada, 1 nolu parsel yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devri. Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3693 ada, 1 nolu parselin Sağlık Tesis Alanı, 3726 ada, 1 nolu parselin Sosyo Kültürel Tesis Alanı ve yakın çevresine ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 07.08.2017 tarih ve 7/96 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
80 09.10.2017 14:009/5831/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞB.MÜDÜRLÜĞÜAdapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 130 ve 132 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi. Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesinin talebine istinaden Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 130 ve 132 nolu parsellerin ?Dini Tesis Alanı? na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
81 09.10.2017 14:009/5821/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekl Nazım İmar Planı değişiklik teklifi. Adapazarı İlçe Belediyesinin 10.08.2017 tarih ve E.23018 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 nolu parselin ?Belediye Hizmet Alanı (Kapalı Pazar Alan)?ndan, ?Konut Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/09/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.