Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 16.08.2018 14:00334DEVİRİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIDevir( Kuzey Marmara Otoyoluna rastlayan kısımlar). Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 2264 ada 3 nolu 9.055,88 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı parselin 556,59 m2 `lik kısmının 1.068,00 TL ağaç bedeli ile birlikte toplam 90.122,40 TL bedelle, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi, 4243 ada 4 nolu 1.568,48 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı parselin 57,08 m2 `lik kısmından Belediyemiz hissesine düşen 25,02 m2 `lik kısmı ve 1.800,31 TL yapı bedeli ile birlikte toplam 8.055,33 TL bedelle, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi, 4250 ada 1 nolu 5.000,00 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı parselin 643,93 m2 `lik kısmının 181.728,00 TL yapı bedeli ile birlikte toplam 294.416,65 TL bedelle, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi, 4250 ada 2 nolu 3.947,59 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı parselin 29,73 m2 `lik kısmının toplam 5.202,75 TL bedelle, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi, 2530 ada 186 nolu 23.730,36 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı parselin 3.481,54 m2 lik kısmının 51.499,37 TL yapı bedeli ile birlikte toplam 419.672,23 TL bedelle, Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi 2282 ada 10 nolu 10.125,90 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı parselin 1.000,50 m2 `lik kısmının toplam 91.695,83 TL bedelle, Adapazarı İlçesi 2288 ada 3 nolu 7.872,07 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı parselin 5.124,72 m2 `lik kısmının 6.984,00 TL ağaç bedeli ile birlikte toplam 476.664,59 TL bedelle, Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi 94 nolu 728.696,88 m2 yüzölçümlü Tarla ve Ahşap Ev ve Ahır ve Samanlık vasıflı parselin 469,47 m2 `lik kısmının 3.741,00 TL ağaç bedeli, 277,67 TL yapı bedeli ile birlikte toplam 53.665,12 TL bedelle, Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi 97 nolu 277.521,13 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı parselin 28.957,29 m2 `lik kısmının 103.928,00 TL ağaç bedeli, 127.313,47 TL yapı bedeli ile birlikte toplam 3.293.474,89 TL bedelle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. (D. 4650/17.M) maddesine göre kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının Hukuk Müşavirliğine gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
2 16.08.2018 14:00333KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIİşyeri Kamulaştırmaları(Adapazarı Camili Mh.)Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1537 ada 1 nolu parselde 241 Nolu İş Merkezi 1. Kat 19 (Kapı No:103) ve 26 (Kapı No:110) bağımsız bölüm nolu, 1538 ada 1 nolu parselde 242 Nolu İş Merkezi 1. Katı 12 (Kapı No:112) bağımsız bölüm nolu iş yeri olmak üzere, 3 adet işyerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre Kamu Yararı Kararıyla Kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin 05/07/2018 tarih ve 236 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesinin değişik 4650/3. maddesi gereğince Uzlaşma Komisyonu toplantı yapılmış, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1537 ada 1 nolu parselde 241 Nolu İş Merkezi 1. Kat 26 (Kapı No:110) nolu işyerleri sahibi İhsan CANAZ?a Uzlaşma Komisyonunca 40.000,00 TL kamulaştırma bedeli teklif edilmiş, teklif edilen bedel İhsan CANAZ tarafından kabul edilmiştir. Bedelin kabul edildiğine dair tutanak düzenlenerek imzalanmıştır.Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1538 ada 1 nolu parselde 242 Nolu İş Merkezi 1. Kat 12 (Kapı No:112) nolu işyerlerinin sahibi Ahmet Bülent ERTAŞGIN Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile iş yerinin kamulaştırılmasına karşılık, ./? Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1538 ada 1 nolu parselde 242 Nolu İş Merkezinde Mülkiyeti Belediyemize ait Zemin Kat Z05 (Kapı No:Z05) bağımsız bölüm nolu iş yeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin Takas yapılmasını talep etmiş, talep Uzlaşma Komisyonunca uygun görülerek tutanakla imza altına alınmıştır. Buna göre; uzlaşma sağlanan; Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1537 ada 1 nolu parselde 241 Nolu İş Merkezi 1. Kat 26 (Kapı No:110) nolu İhsan CANAZ?a ait iş yerinin 40.000,00 TL bedelle kamulaştırılması, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1538 ada 1 nolu parselde 242 Nolu İş Merkezi 1. Kat 12 (Kapı No:112) nolu Ahmet Bülent ERTAŞGIN?a ait iş yerinin mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1538 ada 1 nolu parselde 242 Nolu İş Merkezi Zemin Kat Z05 (Kapı No:Z05) bağımsız bölüm nolu iş yeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin Takasının yapılması talebinde bulunulmuş olup, teklif Encümence de uygun görülmüştür. Buna göre; uzlaşma sağlanan; Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1537 ada 1 nolu parselde 241 Nolu İş Merkezi 1. Kat 26 (Kapı No:110) nolu İhsan CANAZ?a ait iş yerinin 40.000,00 TL bedelle kamulaştırılması, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1538 ada 1 nolu parselde 242 Nolu İş Merkezi 1. Kat 12 (Kapı No:112) nolu Ahmet Bülent ERTAŞGIN?a ait iş yerinin mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1538 ada 1 nolu parselde 242 Nolu İş Merkezi Zemin Kat Z05 (Kapı No:Z05) bağımsız bölüm nolu iş yeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin Takasının yapılması, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
3 16.08.2018 14:00332KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma(Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 390 nolu parselde Vural KESKİN?e ait hisse)Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesindeki, 157 ada, 390 nolu parselde; Vural KESKİN?in 50,00 m2 (50/2025) hissesinin 37.500,00 TL bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
4 16.08.2018 14:00331ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArazi ve arsa düzenlemesi(Serdivan Yazlık Bölgesi Köprübaşı Mh. 101 nolu düzenleme bölgesi).Serdivan İlçesi, Yazlık Bölgesi, Köprübaşı Mahallesi, 101 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan Belediyesi Encümeninin; 03.08.2017 tarih ve 341 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
5 16.08.2018 14:00330ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArazi ve arsa düzenlemesi(Adapazarı İlçesi, 87 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alan).Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, 87 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddelerine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Adapazarı Belediyesi Encümeninin 27.06.2018 tarih ve 550 nolu kararıyla uygun görülmüştür.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine ?? Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek? yetkisi verilmiştir. Buna göre; Adapazarı İlçesi, 87 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı Belediyesi Encümeninin 27.06.2018 tarih ve 550 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden parselasyon planının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
6 16.08.2018 14:00329İHALEİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI15 Temmuz Camili Mh. 1631,1634,1635 ada da bulunan işyerlerinin (56 adet) kiralama izni.Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesinde bulunan; 1631 ada, 1 nolu parsel, 335 nolu İş Merkezi (Kapı No: Z04), (Kapı No: Z10), (Kapı No: 101), (Kapı No: 103), (Kapı No: 104), (Kapı No: 105), (Kapı No: 108), (Kapı No: 109), ( Kapı No: 110), (Kapı No: 111), (Kapı No: 112), (Kapı No: 113), (Kapı No: 115), ( Kapı No: 117), (Kapı No: 118); 1634 ada, 1 nolu parsel, 338 nolu İş Merkezi (Kapı No: Z07), (Kapı No: Z08), (Kapı No: Z12), (Kapı No: Z13), (Kapı No: Z16), (Kapı No: Z17), (Kapı No: Z18), (Kapı No: Z19), (Kapı No: Z20), (Kapı No: Z25), (Kapı No: Z29), (Kapı No: Z31), (Kapı No: Z32), (Kapı No: Z33), (Kapı No: Z39); 1635 ada 1 nolu parsel 339 nolu İş Merkezi (Kapı No: Z18), (Kapı No: Z19), (Kapı No: Z23), (Kapı No: Z25), (Kapı No: Z28), (Kapı No: Z29), (Kapı No:Z41), (Kapı No: Z42), (Kapı No: Z43), Kapı No: Z45), (Kapı No: Z46), (Kapı No: Z49), (Kapı No: Z59), ( Kapı No:106), ( Kapı No: 107), (Kapı No: 112), ( Kapı No: 115), ( Kapı No: 122), (Kapı No: 125), ( Kapı No: 126), ( Kapı No: 128), ( Kapı No: 129), (Kapı No: 130), ( Kapı No: 133), ( Kapı No: 135), (Kapı No:141) kapı numaralı; hali hazırda sözleşmesi olan 12 adet işyerinin sözleşmesinin süresinin sona ermesi, 8 adet işyerindeki kullanıcıların işgalci durumda olması, 3 adet iş merkezi için 31 adet yeni kiralama talebi ile birlikte yukarıda kapı numaraları belirtilen toplamda 56 adet işyerinin 3 yıl süre ile kiraya verilmesine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
7 16.08.2018 14:00328KİRACILIK VE ALT KİRACILIK HAKLARI DÜZENLENMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI15 Temmuz Camili Mh. Ay Çiçeği Vadisi Bisiklet Adasındaki işyerlerinin 3 yıl süre ile kiralanması. Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, G24B12D3A-G24B12D3D-G24B12D4B nolu paftalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ``Ay Çiçeği Vadisi Bisiklet Adası Projesinin? bazı kısımlarının; Giriş Takı ve yanındaki 3 adet Dükkân bölümünün, Bisiklet Dünyası bölümü ve içerisindeki Showroom, Kafeterya, Müze Bakım Merkezi, 6 adet Ofisin, Dağ Bisikleti Parkuru, BMX Parkuru, Tribün, Velodrom, Vip Lounge?in alt kısmındaki Fitness Alanının bulunduğu kısımların, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, sporcu yetiştirilmesi, sportif paydaşlarla yerel ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenmesi amaçları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 3 yıl süre ile kiraya verilmesine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
8 16.08.2018 14:00327KAMULAŞTIRMAHUKUK MÜŞAVİRLİĞİMehmet DOĞAN?a ait 2 adet binanın kamulaştırılmasına ilişkin HAVVA DOĞAN (AK), ABDİ DOĞAN, SELİME GÜLER?den toplam 13.349,68 TL miktarlık kısmının anlaşma ile tasfiye yapılması.Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/174 E.-2012/43 K. nolu KAMULAŞTIRMA dosyasında 2 adet binanın kamulaştırılması yapılmıştır. Bu binaların kamulaştırma bedeli olarak MEHMET DOĞAN?a 44.352,43 TL, ABDİ DOĞAN, HAYRİYE DOĞAN, HAVVA DOĞAN(AK), SELİME GÜLER, SELİBE CENGİZ `e her birine 6.871,50 TL olmak üzere toplam 34.357,52 TL de ödenmiştir.(EK-1)Dosya Yargıtaya gitmiş ve Yargıtay ?binaların YARGILAMANIN DEVAMI SIRASINDA MEHMET DOĞANA? satıldığından, 2 adet evin de tapuda MEHMET DOĞAN? a ait gözüktüğü için kamulaştırma bedelinin tümünün Mehmet DOĞAN?a ödenmesine karar verilmesi gerektiğini? belirtmiştir. Yargıtay sonrası dosyanın esas numarası Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/93 E.-2013/394 K. olmuştur. Bu kararda, 2 evin toplam bedeli 76.342 TL olarak hesaplanmış olup, bu bedelin MEHMET DOĞAN?a ödenmesine karar verilmiştir.(EK-2) Mehmet DOĞAN, verdiği 03.08.2018 tarihli dilekçesi ile ?DAHA ÖNCE BU BİNALARLA İLGİLİ 44.352,43 TL ALDIĞI, DOLAYISIYLA 76.342 TL - 44.352,43 TL = 31.989,57 TL (bakiye kamulaştırma bedelini) 2.karar tarihi olan 17.09.2013 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar ki yasal FAİZİ İLE BİRLİKTE BELEDİYEMİZDEN TALEP ETMİŞTİR.(EK-3)Bu paranın Mehmet DOĞAN?a ödenmesi gerekmektedir.Bununla birlikte; taşınmaz dava sırasında el değiştirdiği için, ABDİ DOĞAN, HAYRİYE DOĞAN, HAVVA DOĞAN(AK), SELİME GÜLER, SELİBE CENGİZ`e ödenen kamulaştırma bedelleri sebepsiz zenginleşme teşkil ettiğinden geri alınması için Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/940 E. -2015/524 K. nolu davası açılmış ve kabul edilen dava sonrası Büyükşehir tarafından icra takibi başlatılmıştır.(EK-4) Mehmet DOĞAN da dilekçesinde bu duruma değinerek, alacağının hesaplanarak kardeşlerinin borcundan mahsup edilmesini bu durumda belediyeden herhangi bir hak ve alacak talebi bulunmadığını belirtmiştir. Yapılan hesaplamada; 76342.00 TL 1.VE 2. BİNANIN TOPLAM BEDELİ KAMULAŞTIRMA BEDELİ 44352.43 TL YARGITAY ÖNCESİ MEHMET DOĞANA ÖDENEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ 31.989,57 TL MEHMET DOĞANA ÖDENMESİ GEREKEN BAKİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİ 14.227,36 TL BAKİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 2.KARAR TARİHİ OLAN 17.09.2013 Tarihinden 01.08.2018 tarihine kadar yasal işlemiş faizi 46.216,93 TL Mehmet Doğan'a dilekçesi doğrultusunda ödenecek toplam rakam 1.320 TL MEHMET DOĞAN'dan alınacak belediye lehine ilam vekalet ücreti Mehmet DOĞAN?ın alması gereken 44.897 TL bakiye kamulaştırma alacağı Yapılan hesaplama sonrasında belediyemizin MEHMET DOĞAN?a 44.897 TL ödemesi gerekmektedir. Bu miktarı, Belediyemizin ABDİ DOĞAN, HAYRİYE DOĞAN, HAVVA DOĞAN(AK), SELİME GÜLER, SELİBE CENGİZ `den olan alacağından mahsubuna dair hesap tablosu da aşağıda yer almaktadır. Belediyemizin yaptığı Sakarya 1.İcra Müdürlüğünün 2017/28925 E .nolu icra takibine ait hesap ve mahsup; 34.357,50 TL Beledimize ait asıl alacak( sonradan ödeme sebebi ortadan kalkan ve iadesine hükmedilen kamulaştırma bedeli) 16.180,97 TL takip öncesi işlemiş faizi 4.097,38 TL ilam vekalet ücreti 662,87 TL ilam vekalet ücretine işlemiş faiz 954,75 TL yargılama gideri 155,14 TL yargılama giderine işlemiş faizi 56.390,61 TL TAKİP ÇIKIŞI 2.565,77 TL HACİZLİ DOSYANIN FERAGAT HARCI(%4,55) 36,00 TL HARÇ 6.552,97 TL İCRA VEKALET ÜCRETİ 74,25 TL İCRA TAKİP GİDERİ 4.671,96 TL TAKİP SONRASI FAİZ 70.291,56 TL İCRA DOSYA HESABI 44.897,00 TL MEHMET DOĞANIN DİLEKÇESİ DOĞRULTUSUNDA MAHSUP EDİLECEK MİKTAR 25.394,56 TL KALAN ALACAĞIMIZ Borçlulardan, HAVVA DOĞAN(AK), Belediyemize verdiği dilekçesinde,eşinden boşandığı,2 çocuğu olduğu,temizlikçi olarak çalıştığı,boşandığı eşinin çocuklar için nafaka ödemediği, yine aynı şekilde ABDİ DOĞAN,SELİME GÜLER de,borç yüzünden Mağdur olduklarını belirtmişlerdir.(EK-5) 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesi ? MADDE 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Belediye Kanununun ?Belediye Meclisinin Görev ve Yetkilerini? düzenleyen 18.maddesinin h fıkrasında ? Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek demektedir. Bu kapsamda, 5.000 TL nin altındaki dava konusu belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek yetkisi Belediye Encümenin yetkisindedir.5.000 TL?lik sınır, Belediye Kanunu Madde 83. gereğince her yıl yeniden değerleme oranı ile artmaktadır. ? Yeniden değerleme oranının uygulanması MADDE 83 - Bu Kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır. Bu sınır 2018 yılı için 13.349,68 olmuştur. Dosya incelendiğinde,25.394,56 TL belediyemizin alacağının kaldığı, yapılan mahsubun belediyemizin asıl alacağının tamamını karşıladığı, faiz, yargılama gideri ve vekalet ücretini de kısmen karşılandığı görülmektedir. Dolayısıyla, MEHMET DOĞAN?ın, mahsup talebinin de kabul edilerek dava konusu borcun bu haliyle tasfiye edilmesinin Belediyemiz menfaatine uygun olduğu görüldüğünden borcun HAVVA DOĞAN (AK)`a ait 5078,91 TL, ABDİ DOĞAN?a ait 5078,91 TL, SELİME GÜLER?e ait 3191,85 TL?lik toplam 13.349,68?TL miktarlık kısmının anlaşma ile tasfiyesi hususunda karar alınması talebinde bulunulmuş olup, teklif Encümence de uygun görülmüştür. MEHMET DOĞAN?ın, mahsup talebinin kabul edilerek dava konusu borcun bu haliyle tasfiye edilmesinin Belediyemiz menfaatine uygun olduğu görüldüğü anlaşıldığından, borcun HAVVA DOĞAN (AK)`a ait 5078,91 TL, ABDİ DOĞAN?a ait 5078,91 TL, SELİME GÜLER?e ait 3191,85 TL?lik toplam 13.349,68 TL miktarlık kısmının anlaşma ile tasfiye yapılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,
9 16.08.2018 14:00326AKTARMASTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞIAktarma(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı).Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına ait 2018 mali yılı gider bütçesinin ?46540140-073100-5- 022601 (Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri)? harcama kaleminde bulunan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ?46540133-011200-5-091101 (Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği)? kaleminden ekli münakale raporunda belirtildiği üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 36.maddesinin 2.fıkrası ve 38.maddesinin 1.fıkrasına göre 135.000-TL ödenek aktarması yapılmasına, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
10 16.08.2018 14:00325AKTARMASTRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞIYedek Ödenekten aktarma(Özel Kalem Müdürlüğü). Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılması planlanan harcamalar için ?46540102-011100-5-036101 (Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri)? harcama kaleminde bulunan ödeneğin yetmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği?nin 36.maddesinin 2.fıkrası ve 38.maddesinin 1.fıkrasına göre ekli münakale raporunda belirtildiği üzere, 46540133-011200-5-096101 (Yedek Ödenek)? harcama kaleminden ilgili harcama kalemine 4.000.000-TL ödenek aktarması yapılmasına, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
11 16.08.2018 14:00324İHALEGENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞIYeni Sakarya Stadyumu ve Otoparkın 1 yıllığına kiralama ve işletme işi ihalesi.Sakarya ili Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesinde bulunan tapuda G24B24BD pafta, 4288 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı 63.870,34 m2`lik taşınmaz üzerinde bulunan Yeni Sakarya Stadyumu ve çevresindeki Otoparkları ile ilgili olarak 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 1 yıl süreyle ihaleye çıkılabilmesine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
12 16.08.2018 14:00323GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (Limon Cafe/Davut Selim ÇAKMAK)İlimiz Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesi, Sahil Park yanı adresinde gösteren Limon Cafe/Davut Selim ÇAKMAK adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 7.500,00TL (yedibinbeşyüztürklirası) para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
13 16.08.2018 14:00322GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (Delfino Cafe/Genç Ali AYHANİlimiz Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesi, No:8/A Zemin Kat Daire:4 adresinde faaliyet gösteren Delfino Cafe/Genç Ali AYHAN (T.C.No: 26755569500) adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibinaltıyüzaltmışbirtürklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
14 16.08.2018 14:00321GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (Johnjon Cafe Bar/Melih Fırat KAVAKLI)İlimiz Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesi, Ekşioğlu City No:112/A Zemin Kat Daire:8 adresinde gösteren Johnjon Cafe Bar/Melih Fırat KAVAKLI (T.C. No: 53782515804) adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibin altıyüz altmışbir türklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
15 16.08.2018 14:00320GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (Bizbize Cafe Bar/Ceyhun TOPÇU) İlimiz Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, Doğu Karadeniz Caddesinde faaliyet gösteren Bizbize Cafe Bar/Ceyhun TOPÇU (T.C. No:43108868356) adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibin altıyüz altmışbir türklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
16 16.08.2018 14:00319GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (Neşe Aile Çay Bahçesi/Mitat EKŞİ)İlimiz Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi, Batı Karadeniz Caddesi, Sahil Park yanında faaliyet gösteren Neşe Aile Çay Bahçesi/Mitat EKŞİ (T.C. No:33950171582 )adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibinaltıyüzaltmışbirtürklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
17 16.08.2018 14:00318GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (Emirgan Cafe/Erdal TEMOÇİN)İlimiz Karasu İlçesi, Yalı Mahallesi, Batı Karadeniz Caddesi, Sahil Park yanında faaliyet gösteren Emirgan Cafe/Erdal TEMOÇİN (T.C. No:12686335666) adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibinaltıyüzaltmışbirtürklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
18 16.08.2018 14:00317GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (KUMSAL CAFE&BAR/Murat İSPİROĞLU)İlimiz Karasu İlçesi Yalı Mah. Doğu Karadeniz Caddesi187/1 Küme Evleri No:57 adresinde faaliyet gösteren KUMSAL CAFE&BAR/Murat İSPİROĞLU (TCNO: 33413189574) adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibinaltıyüzaltmışbir türklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
19 16.08.2018 14:00316GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜGürültü Denetimi. (NOSTALJİ CLUP/Temel Yunus CAN)İlimiz Karasu İlçesi Aziziye Mah. Doğu Karadeniz Caddesi Seferoğlu Tatil Sitesi karşısı adresinde faaliyet gösteren NOSTALJİ CLUP/Temel Yunus CAN (TCNO:52216562650) adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibinaltıyüzaltmışbirtürklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, gereği için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, bilgi için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
20 16.08.2018 14:00315İHALEİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIErenler İlçesi, 26M2 pafta, 10363 parsel 29843.88m2 taşınmazın satışı işi ihalesi.İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait, Erenler İlçesi, 26M2 pafta, 10363 parsel 29843.88m2 taşınmazın, satışı işi ihalesinin dosyası eki şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satış işi ihalesinin dosyası eki şartnamesi esasları dahilinde 16/08/2018 Perşembe günü saat 14.00?te Encümen huzurunda yapılması 19/07/2018 tarihli (269) Encümende kararlaştırılmıştır. Taliplilerinin iştiraklerini teminen aynı yasanın 17?nci maddesine göre gerekli ilân ve duyuru işlemlerinin buna göre yapıldığı, ancak yapılan tüm duyurulara rağmen talibi çıkmadığından ihalenin iptaline, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.