Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 18.10.2018 14:00437TAHSİSİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIBelediyemize Tahsis(Millet Bahçesi Projesi yapılmak üzere Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 364 nolu 19.956,00 m2 yüzölçümlü parselin, 585 ada, 80 nolu 951,00 m2 yüzölçümlü parselin ve 585 ada, 79 nolu 577,00 m2 yüzölçümlü parseldeki (157/160) 566,18 m2?lik hisse).Belediyemiz Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 9/652 nolu kararı ile uygun görülen, Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait İstiklal Mahallesi, 585 ada, 364 nolu 19.956,00 m2 yüzölçümlü parselin, 585 ada, 80 nolu 951,00 m2 yüzölçümlü parselin ve 585 ada, 79 nolu 577,00 m2 yüzölçümlü parseldeki (157/160) 566,18 m2?lik hissenin, ?Millet Bahçesi Projesi? kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri gereği Belediyemize tahsis işlemlerinin yapılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
2 18.10.2018 14:00436TAHSİSİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı Belediyesi adına tahsis(15 Temmuz Camili Mahallesinde 1596, 1597, 1598, 1601, 1613 ve 1614 numaralı adalar arasında Park Alanında kalan 51.000,00 m2 yüzölçümlü alan).Belediyemiz Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 9/653 numaralı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesinde 1596, 1597, 1598, 1601, 1613 ve 1614 numaralı adalar arasında yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park Alanında kalan 51.000,00 m2 yüzölçümlü alanın, ekli krokide belirtilen 1 ve 2 numaralı kısımda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 19. maddesi c bendi gereği yapılaşma, diğer kısımlarda ise spor sahaları, çocuk parkı, koşu yolu vs. yapılabilmesi amacıyla kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre Adapazarı Belediyesi adına tahsisine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
3 18.10.2018 14:00435ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArazi ve Arsa düzenlemesi(Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 106 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alan).Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 106 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan Belediyesi Encümeninin; 10.05.2017 tarih ve 159 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
4 18.10.2018 14:00434ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArazi ve Arsa düzenlemesi(Arifiye İlçesi, Karaaptiler Mahallesi 34 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alan).Arifiye İlçesi, Karaaptiler Mahallesi, 34 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Arifiye Belediyesi Encümeninin; 04.04.2018 tarih ve 2018/79 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
5 18.10.2018 14:00433ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArazi ve arsa düzenlemesi(Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi 31 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alan).Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, 31 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Arifiye Belediyesi Encümeninin;04.04.2018 tarih ve 2018/81 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
6 18.10.2018 14:00432DEVİRİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIDevir(Kaynarca İlçesi, Hatipler Mahallesi, 13 pafta, 73 ada, 215 nolu hali hazırda mezarlık olarak bulunan parsel).Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2018 tarih ve 9/654 sayılı kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Kaynarca Belediyesine ait, Hatipler Mahallesi, 13 pafta, 73 ada, 215 nolu parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemize devri ile ilgili işlemlerin yapılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
7 18.10.2018 14:00431KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma(Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 38 pafta, 154 ada, 13 numaralı 9.682,22 m2 yüzölçümlü parselin yolda kalan 1.432,00 m2?lik kısmındaki Hasan BEŞLİ?ye ait 763,33 m2 (6176/11576) hisse).Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 38 pafta, 154 ada, 13 numaralı 9.682,22 m2 yüzölçümlü parselin yolda kalan 1.432,00 m2?lik kısmındaki Hasan BEŞLİ?ye ait 763,33 m2 (6176/11576) hissenin 266.000,00 TL bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
8 18.10.2018 14:00430KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma (Neziha PAKER, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 573 ada, 11 nolu parseldeki hissesi)Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 573 ada, 11 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında mezarlık alanında kaldığından ve fiiliyatta mezarlık olarak kullanıldığından Neziha PAKER?e ait 40,50 m2 hissenin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
9 18.10.2018 14:00429ŞERHİN KALDIRILMASIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIŞerh kaldırılması. (Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11664, 11668 ve 11669 nolu parseller)Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11664, 11668 ve 11669 nolu parseller üzerinde bulunan, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre konulan 05/12/2005 tarihli ve 11082 yevmiye numaralı şerhin yasal süresi (6 Ay) dolduğundan kaldırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
10 18.10.2018 14:00428CEZALI HAL RÜSUMUZABITA DAİRE BAŞKANLIĞICezalı Hal Rüsumu (İsmail Hakkı HÜRATA).Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, İlimiz Serdivan İlçesi merkez mevkiinde 07.10.2018 tarihinde yapılan denetimden 43 AJ 402 plakalı araçta Patates yüklü olduğu ve belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların İsmail Hakkı HÜRATA?ya, 5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Haller Hakkındaki Yönetmeliğin 47/1-a maddesine göre 250,00TL (ikiyüzellitürklirası) cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine, bilgi için karardan bir suretin Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğüne, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
11 18.10.2018 14:00427CEZAİ MÜEYYİDEZABITA DAİRE BAŞKANLIĞIPark Ücreti ödemeyenlere ceza tahakkuk ettirilmesi.( 62 Adet)Sakarya Büyükşehir Belediyemizin, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 7/f maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52/3 maddelerinin verdiği yetkiyle oluşturulan Belediyemiz denetimindeki yol üzeri otopark alanlarından ücret ödemeden faydalanan ekte listesi ve tespit evrakı bulunan araç sürücülerine 08/02/2018 tarih ve 2018-105 sayılı UKOME kararında öngörülen iki saatlik ücretin 20 katı kadar (8*20=160TL) ücret tahakkuk ettirilmesine, bilgi için karardan bir suretin Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
12 18.10.2018 14:00426CEZAİ MÜEYYİDEZABITA DAİRE BAŞKANLIĞICezai işlem. (36 adet idari yaptırım)Buna göre; karar eki listede yazılı (36 adet) adı-soyadı, adresleri yazılı olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32. maddesini ihlal ettiği tespit edilen kişi ve firmaların her birine ayrı ayrı 259,00TL (İkiyüzellidokuztürklirası) para cezası verilmesine, bilgi için karardan bir suretin Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
13 18.10.2018 14:00425CEZAİ MÜEYYİDEULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞICeza Tutanakları (9 Adet) Buna göre; karar eki listede yazılı (9 adet) adı-soyadı, adresleri yazılı olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32. maddesini ihlal ettiği tespit edilen kişi ve firmaların her birine ayrı ayrı 259,00TL (İkiyüzellidokuztürklirası) para cezası verilmesine, bilgi için karardan bir suretin Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü?ne, cezanın tahsili için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
14 18.10.2018 14:00424HAFRİYATÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat Denetimi. (Ferhat CAN)Ferhat CAN?a (TC: 21650061012 ?Adres: Ekinli Mah. Ekinli Sok. No:294 İç Kapı No:1 Erenler/SAKARYA) adlı şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre 2.000,00TL (ikibintürklirası) para cezası verilmesine, GPS taktırmadığının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açabilir), cezanın tahsili için karadan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
15 18.10.2018 14:00423HAFRİYATÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat Denetimi. (Fahrettin BARUT) Fahrettin BARUT?a, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre 5.000,00(beşbintürklirası)TL para cezası verilmesine, dökümü yapılan hafriyatın Fahrettin BARUT tarafından kaldırılmasına, kaldırılmadığı takdirde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açılabilir) cezanın tahsili için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
16 18.10.2018 14:00422AĞAÇ BEDELİ.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat Denetimi. (Fikri YILMAZ)Fikri YILMAZ?a, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre 5000,00TL (beşbintürklirası) para cezası verilmesine, izinsiz olarak yapılan dolgunun Fikri YILMAZ tarafından kaldırılmasına, kaldırılmadığı taktirde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açılabilir) cezanın tahsili için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
17 18.10.2018 14:00421HAFRİYATÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat Denetimi. (Nihat YILMAZ)Nihat YILMAZ?a, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre 2.000,00TL (ikibintürklirası) para cezası verilmesine, GPS cihazını taktırmadığı taktirde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açılabilir) cezanın tahsili için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
18 18.10.2018 14:00420HAFRİYATÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat Denetimi. (Bostancıoğlu Hafriyat İnşaat San Tic. Ltd. Şti.)Bostancıoğlu Hafriyat ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti?ne, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre araç başına 5.000,00(beşbintürklirası)TL?den toplan 15.000,00TL (onbeşbintürklirası) para cezası verilmesine, GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazını taktırmadığı taktirde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açılabilir) cezanın tahsili için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
19 18.10.2018 14:00419GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIGürültü Denetimi. (Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.)Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibinaltıyüzaltmışbirtürklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açılabilir) cezanın tahsili için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
20 18.10.2018 14:00418GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIGürültü Denetimi. (Nedim Çelik- Bosphorus Garaj)Nedim Çelik-Bosphorus Garaj adlı işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 36/2. Maddesine göre 2.661,00TL (ikibinaltıyüzaltmışbirtürklirası)para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açılabilir) cezanın tahsili için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
21 18.10.2018 14:00417İHALEİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIOfis Sanat merkezi içinde bulunan 57m2?lik dükkanın Kitap Evi olarak 3 yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı, Ofis Sanat Merkezi içinde bulunan, 57m2.?lik dükkanın Kitap Evi olarak 3 yıllığına aylık 575,00TL muhammen bedelli işyeri için tek talibinin olduğu görüldü. Talipli Şule Yayın Doğ.Paz.ve Tic.Ltd.Şti. adına Çetin ÖĞÜT ile karşılıklı yapılan pazarlık neticesinde; Cağaloğlu Alayköşkü Caddesi No:2-4 Kat.3 Eminönü/Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şule Yayın Doğ.Paz.ve Tic.Ltd.Şti.?nin aylık 580,00 TL bedel üzerinden kiralamayı teklif ve kabul ettiği, verilen bu teklifin Encümenimizce de layık had olduğu görülerek ihalenin (İTA AMİRİ) Belediye Başkanının onayına sunulmasına gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.