Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 18.02.2020 14:0052KAMU YARARI KARARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Hendek İlçesi, Yarıca Mahallesi, Köy İçi Devlet Ormanında mevcut mezarlığın da bulunduğu alan için ``Kamu Yararı Kararı??nın alınması.Hendek İlçesi, Yarıca Mahallesi, Köy İçi Devlet Ormanında mevcut mezarlığın da bulunduğu 7.000,00m2 yüzölçümlü alan için ``Kamu Yararı Kararı??nın alınmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
2 18.02.2020 14:0051KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞIKamulaştırma. (Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada 671 nolu parselde Zehra KALINTAŞ?a ait bina)Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada 671 nolu parselde Zehra KALINTAŞ?a ait 95,00m2 hissenin ( 95/1544) ve imar yolunda kalan bahse konu parsel üzerindeki binanın; 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
3 18.02.2020 14:0050PARSELASYON PLANLARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞIParselasyon planlarının onaylanması. (Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 46 nolu düzenleme bölgesi)Parselasyon planlarının onaylanması. (Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 46 nolu düzenleme bölgesi)
4 18.02.2020 14:0049KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesindeki Maliye Hazinesine ait 197 ada, 15 nolu parsel üzerinde bulunan kargir yapı.Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesindeki Maliye Hazinesine ait 197 ada, 15 nolu parsel üzerinde bulunan kargir yapı.
5 18.02.2020 14:0048PARSELASYON PLANLARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞIParselasyon planlarının onaylanması. (Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 47 nolu düzenleme bölgesi)Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 47 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Arifiye Belediyesi Encümeninin 25/12/2019 tarih ve 2019/188 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
6 18.02.2020 14:0047CEZAİ MÜEYYİDEZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞICeza zabıtları.(19 adet)karar eki listede yazılı (19 adet) adı-soyadı, adresleri yazılı olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ?Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32. maddesini ihlal ettiği tespit edilen kişi ve firmaların her birine ayrı ayrı 392,00TL (üçyüzdoksanikitürklirası) para cezası verilmesine, gereği için dosyasının Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü?ne, paranın tahsilatı için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne gönderilmesine. Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.