Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 15.03.2018 14:0086KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı Tekeler Mahallesi, 567 ada 2 nolu,573 ada 17 nolu, 574 ada 3,4,5 nolu parsellerde Kamulaştırma. kamulaştırılması talep edilen ve üzerinde gömü bulunan Tekeler Mahallesi, 581 ada, 1 nolu parselde (26.304,00 m2) Emine KOCUKOĞLU?na ait 174,68 m2 (17/2560) , Serap KOCUKOĞLU?na ait 174,68 m2 (17/2560), Sibel KOCUKOĞLU?na ait 174,68 m2 (17/2560),Ercan YEĞİT?e ait 82,20 m2 (1/320), Eşref KOCUKOĞLU?na ait 174,68 m2 (17/2560) , Emine KOCUKOĞLU?na ait 174,68 m2 (17/2560), Halit KOCUKOĞLU?na ait 87,34 m2 (17/5120), Hayriye TOPÇU?ya ait 87,34 m2 (17/5120), Murat KOCUKOĞLU?na ait 87,34 m2 (17/5120), Bahriye AŞ?a ait 87,34 m2 (17/5120), Yasin KOCUKOĞLU?na ait 87,34 m2 (17/5120), Serran KOCUKOĞLU?na ait 87,34 m2 (17/5120) ait hisselerin, Tekeler Mahallesi, 573 ada, 35 nolu parselde (3.817,91 m2) Yasin KOCUKOĞLU?na ait 67,60 m2 (1/64+1/480) , Bahriye AŞ?a ait 67,60 m2 (1/64+1/480) hisselerin, Tekeler Mahallesi, 574 ada, 3 nolu parselde (16.348,00 m2) Yasin KOCUKOĞLU?na ait 170,29 m2 (1/96), Bahriye AŞ?a ait 170,29 m2 (1/96) hisselerin, Tekeler Mahallesi, 574 ada, 5 nolu parselde Yasin KOCUKOĞLU?na ait 162,60 m2 (90/5760+1/480), Bahriye AŞ?a ait 162,60 m2 (90/5760+1/480) hisselerin ve toplamda 2.280,62 m2 hissenin; 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
2 15.03.2018 14:0085ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArazi ve arsa düzenlemesi(Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi sınırları içinde yapılan 53 Nolu Düzenleme Bölgesi olarak belirlenen alan). Sakarya 1. ve 2. İdare Mahkemelerinin vermiş olduğu iptal kararları doğrultusunda Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 53 Nolu Düzenleme Bölgesi olarak belirlenen alanda tescil olan parsellerle (4390 ada 1 parsel,4391 ada 1 parsel, 4392 ada 1 parsel, 4393 ada1-4-5 parseller, 4394 ada 1 parsel, 4395 ada 1 parsel, 4396 ada 1-2-3 parseller, 4397 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerin, 4398 ada 1-2 parsellerin, 4399 ada 1 parsel) ilgili geri dönüşüm işleminin yapılması ve geri dönüşüm sonrası Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 783 ada 18-40-41-42-599 ve 600 nolu parselleri kapsayan ve 59 Nolu Düzenleme Bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının aynı Kanunun 19. maddesine göre onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması , gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
3 15.03.2018 14:0084KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma(Adapazarı Tekeler Mah. Sırriye Feyyaz TEKEOĞLU, Feyyaz GEBEŞOĞLU, Oral MANAV ve Suna DUMAN).Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 573 ada, 11 nolu parsel İmar Planında mezarlık alanında kaldığından ve fiiliyatta mezarlık olarak kullanıldığından Sırriye TEKEOĞLU?na ait 72,92 m2, Feyyaz GEBEŞOĞLU?na ait 72,92 m2, Oral MANAV?a ait 36,46 m2 ve Suna DUMAN?a ait 36,46 m2 hissenin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3.bendine göre kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
4 15.03.2018 14:0083KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma(Adapazarı Karaman 1442 ada 16 adet işyeri).Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Amir KALKAN?a ait olan 6 (Kapı No:Z06) bağımsız bölüm nolu işyerinin 38.000,00TL bedelle, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Hazım YILDIZTEKİN?e ait olan 10 (Kapı No:Z10) bağımsız bölüm nolu işyerinin 38.000,00TL bedelle, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Ahmet AVCI?ya ait olan 11 (Kapı No:Z11) bağımsız bölüm nolu işyerinin 40.000,00TL bedelle kamulaştırılmasına, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Aysun AY?a (Ünalan) ait olan 7 (Kapı No:Z07) bağımsız bölüm nolu işyerinin Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 4 (Kapı No:Z04) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Berrin BAYMAN?a ait olan 14 (Kapı No:Z14) bağımsız ./? -15/03/2018 tarihli 83 sayılı Encümen kararının devamı- bölüm nolu işyerinin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 44 (Kapı No:Z44) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Ahmet MALİT?e ait olan 21 (Kapı No:Z21) bağımsız bölüm nolu işyerinin Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 33 (Kapı No:Z33) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Ahmet MALİT?e ait olan 23 (Kapı No:Z23) bağımsız bölüm nolu işyerinin Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 29 (Kapı No:Z29) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Akın ALKAYA?ya ait olan 39 (Kapı No:108) bağımsız bölüm nolu işyerinin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 32 (Kapı No:Z32) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Mustafa ÇALIŞKAN ait olan 51 (Kapı No:120) bağımsız bölüm nolu işyerinin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 18 (Kapı No:Z18) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Fikriye TANK?a ait olan 81 (Kapı No:219) bağımsız bölüm nolu işyerinin Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 15 (Kapı No:Z15) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1442 ada 1 nolu parsel 126 nolu iş merkezinde mülkiyeti Harun ALİÇ ait olan 90 (Kapı No:228) bağımsız bölüm nolu işyerinin, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 nolu parsel 113 nolu iş merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 10 (Kapı No:Z10) bağımsız bölüm nolu işyeri ile Bedel Farkı Gözetmeksizin Takasının yapılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
5 15.03.2018 14:0082DENETİM TUTANAKLARIZABITA DAİRE BAŞKANLIĞIDenetim tutanakları. (6 Adet- Emniyet Tedbirlerini Almamak) SIRA NO FİRMA ADI VERGİ NUMARASI 1 CİHAN BETON 7210445199 2 BUDAKSAN 1880394668 3 SASKİ 80475211 4 AKTAŞ BETON 410435264 5 KAREL 11096204 6 OZAN YAPI 6490404208 Buna göre; Yukarıda listede isimleri (6 adet) yazılı olan firmalara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve 5326 sayılı kanunun 32. Maddesi istinaden, Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinin 9. bendinde belirtilen kurallara uymadıklarından firmaların her birine ayrı ayrı 2018 yılı ceza tutarı olan 259,00TL (İkiyüzellidokuztürklirası) para cezası verilmesine, bilgi için karardan bir suretin Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
6 15.03.2018 14:0081CEZALI HAL RÜSUMUZABITA DAİRE BAŞKANLIĞICezalı hal rüsumu (Kadir ŞENOL - 07 TP 477)Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, Erenler İlçemiz Topça mevkiinde 27.02.2018 tarihinde yapılan denetimde Marul yüklü 07 TP 477 plakalı araç durdurulmuş belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların Kadir ŞENOL?a ait olduğu tespit edilmiştir, malların sahibi Kadir ŞENOL?a 5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 47/1-a maddesine aykırı davranıştan (sisteme bildirmeden mal alıp satmak) aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre Kadir ŞENOL adına 27.02.2018 tarih ve 000073 nolu 900,00TL (dokuzyüztürklirası) tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "...Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Kadir ŞENOL?a 900,00 TL (dokuzyüztürklirası.) cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1(bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine, bilgi için karardan bir suretin Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğüne, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
7 15.03.2018 14:0080CEZAİ MÜEYYİDEZABITA DAİRE BAŞKANLIĞICezai işlem. (128 Adet)karar eki listede yazılı (128 adet) adı-soyadı, adresleri yazılı olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32. maddesini ihlal ettiği tespit edilen kişi ve firmaların her birine ayrı ayrı 259,00TL (İkiyüzellidokuztürklirası) para cezası verilmesine, bilgi için karardan bir suretin Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
8 15.03.2018 14:0079GÜRÜLTÜ DENETİMİÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIGürültü Denetimi(Kampüs Kafe ve Bistro / Halil İbrahim RAHAT)Kampüs Kafe ve Bistro / Halil İbrahim RAHAT adlı işletmeye Kabahatler Kanunu?nun 36/2 maddesine göre 2.661,00 TL (ikibinaltıyüzaltmışbirtürklirası) para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, bilgi için karadan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
9 15.03.2018 14:0078HAFRİYATÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat denetimi. (İbrahim DERE)İbrahim DERE adlı kişiye Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre 8.000,00TL(sekizbintürklirası) para cezası verilmesine, yapılan dolgunun yan parsellerle uyumu bozmayacak şekilde ilgili tarafından kaldırılmasına, dolgu kaldırılmadığı taktirde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, bilgi için karadan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
10 15.03.2018 14:0077HAFRİYATÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat denetimi. (Babil Dağıtım Temizlik Mimarlık İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.)Adapazarı Otoban çıkışı mevkiinde bulunan alana 54 D 5998 plakalı araçla inşaat yıkıntı atıklarıyla karışık, tadilat atıklarını döktüğü tespit edilen Babil Dağıtım Temizlik Mimarlık İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti?ne, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre 13.344,00TL (onüçbinüçyüzkırkdörtürklirası) para cezası verilmesine, ihlalin tekrarının tespiti halinde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, bilgi için karadan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.