Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 21.02.2019 14:0063İHALE GÜN TESPİTİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIİhale gün tespiti. (Tıbbi Atıkların Toplatılması, Taşınması ve Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi)Sakarya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde faaliyetine devam eden Adapazarı ilçesi, Tekeler Mahallesi, Atık Sokak, No:14 Adresinde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi kapsamında ?Tıbbi Atıkların Toplatılması, Taşınması ve Sterilizasyon Tesisinin İşletilmesi? İşinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/ g maddesi Hükümlerine göre ihalesinin 07/03/2019 Perşembe günü saat 14.00?te Encümen huzurunda yapılmasına, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
2 21.02.2019 14:0062KAMU YARARI KARARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamu Yararı Kararı ve Onay İşleri (Tekeler Mahallesi, 581 ada, 1 nolu parsel, Mihrican ÖZSOY, Mehmet Ercan ÜRER)1/000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ?Mezarlık Alanı?nda kalan, 573 ada, 11 nolu parselde; Mihrican ÖZSOY?un (1/144) 60,28 m2 hissesinin 4.219,60?, Mehmet Ercan ÜRER?in (1/144) 60,28 m2 hissesinin 4.219,60? bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
3 21.02.2019 14:0061KAMU YARARI KARARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamu Yararı Kararı ve Onay İşleri (Tekeler Mahallesi, 573 ada, 11 nolu parsel Mihrican ÖZSOY, Mehmet Ercan ÜRER)1/000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ?Mezarlık Alanı?nda kalan, 573 ada, 11 nolu parselde; Mihrican ÖZSOY?un (1/144) 60,28 m2 hissesinin 4.219,60?, Mehmet Ercan ÜRER?in (1/144) 60,28 m2 hissesinin 4.219,60? bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
4 21.02.2019 14:0060KAMU YARARI KARARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamu Yararı Kararı ve Onay İşleri (Tekeler Mahallesi, 573 ada 34 nolu parsel, Emrah BAYRAMOĞLU, Emrah BAYRAMOĞLU) 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ?Mezarlık Alanı?nda kalan, 567 ada, 2 nolu parselde; Emrah BAYRAMOĞLU?nun (1/48) 51,18 m2 hissesinin 3.582,60?, Erman BAYRAMOĞLU?nun (1/48) 51,18 m2 hissesinin 3.582,60?, 573 ada, 34 nolu parselde; Emrah BAYRAMOĞLU?nun (1/48) 18,09 m2 hissesinin 1.266,30?, Erman BAYRAMOĞLU?nun 18,09 m2 hissesinin 1.266,30? bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
5 21.02.2019 14:0059KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma.( Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 566 ada, 4 nolu, 574 ada, 5 nolu ve 573 ada, 35 nolu parseller) 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ?Mezarlık Alanı?nda kalan, Tekeler Mahallesi, 566 ada 4 nolu parselde; Nesrin GÜLENER?in 23,55 m2 (1/120) hissesinin 1.648,50?, 573 ada 35 nolu parselde; Nesrin GÜLENER?in 32,35 m2 (1/120) hissesinin 2.264,50?, 574 ada 5 nolu parselde; Nesrin GÜLENER?in 75,57 m2 (48/5760) hissesinin 5.289,90?, 566 ada 4 nolu parselde; Nermin TURGUT?un 23,55 m2 (1/120) hissesinin 1.648,50?, 573 ada 35 nolu parselde; Nermin TURGUT?un 32,35 m2 (1/120) hissesinin 2.264,50?, 574 ada 5 nolu parselde; Nermin TURGUT?un 75,57 m2 (48/5760) hissesinin 5.289,90? bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
6 21.02.2019 14:0058KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma(Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 567 ada 2 nolu, 573 ada 17 nolu, 574 ada 5 nolu parsel hissedarları Emine-Serap-Sibel-Eşref KOCUKOĞLU ve Ercan YEĞİT)./000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ?Mezarlık Alanı?nda kalan, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 574 ada, 5 nolu parselde; Eşref KOCUKOĞLU?nun (1/240) 37,79 m2 hissesinin 2.645,30 TL, Serap KOCUKOĞLU?nun (1/240) 37,79 m2 hissesinin 2.645,30 TL, Sibel KOCUKOĞLU?nun (1/240) 37,79 m2 hissesinin 2.645,30 TL, Emine KOCUKOĞLU?nun (1/240) 37,79 m2 hissesinin 2.645,30 TL, Ercan YEĞİT?in (1/60) 151,15 m2 hissesinin 10.580,50 TL, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 567 ada 2 nolu parselde; Eşref KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,24 m2 hissesinin 716,80 TL, Serap KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,24 m2 hissesinin 716,80 TL, Sibel KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,24 m2 hissesinin 716,80 TL, Emine KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,24 m2 hissesinin 716,80 TL, Ercan YEĞİT?in (1/60) 40,95 m2 hissesinin 2.866,50 TL, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 573 ada, 17 nolu parselde; Eşref KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,19 m2 hissesinin 1.693,30 TL, Serap KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,19 m2 hissesinin 1.693,30 TL, Sibel KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,19 m2 hissesinin 1.693,30 TL, Emine KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,19 m2 hissesinin 1.693,30 TL, Ercan YEĞİT?in (1/60) 96,77 m2 hissesinin 6.773,90 TL bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
7 21.02.2019 14:0057ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIArazi ve arsa düzenlemesi.(Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 55 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alan).Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 55 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Hendek Belediyesi Encümeninin; 31.12.2018 tarih ve 395 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
8 21.02.2019 14:0056KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi, Güneşler Mah. 7 pafta, 547 nolu parselin kamulaştırılmasından vazgeçilmesi.Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 7 pafta, 547 nolu parselin mezarlık alanında kalan kısmının kamulaştırılması 27/10/2016 tarihli, 622 sayılı Encümen Kararı ile uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/12/2015 tarih ve 12/557 sayılı kararında ?İmar Planlarında genişliği 20 metreden az olan imar yollarında mülkiyet ve kamulaştırma sorumluluğu ilgili ilçe Belediyesine verildiği? ve 12/09/2015 tarih ve 8/358 sayılı kararında ise ? İmar Planında bulunup da henüz kamu eline geçmeyen park alanlarında 10.000 (onbin)m2?den küçük alanı olanların kamulaştırma sorumluluğu ilgili İlçe Belediyesine verildiğinden?; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre 7 m?lik imar yolu ve 10.000 (onbin)m2?den küçük park alanında kalan bahse konu taşınmazın kamulaştırılması için alınan 27.10.2016 tarih ve 622 sayılı Encümen Kararının iptal edilerek 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 21. maddesine göre parselin kamulaştırılmasından vazgeçilmesine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
9 21.02.2019 14:0055KAMU YARARI KARARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIGeyve İlçesi Kamışlı-Dereköy-Kızılkaya Mahalleleri içinde kalan 26.848,26 m2?lik yeni açılması planlanan grup yolunun ormanlık alanda kalan kısımlarına izin almak amacıyla `` Kamu Yararı Kararı ?? alınması. Geyve İlçesi Kamışlı-Dereköy-Kızılkaya Mahalleleri içinde kalan 26.848,26 m2?lik yeni açılması planlanan grup yolunun ormanlık alanda kalan kısımlarına izin almak amacıyla `` Kamu Yararı Kararı ?? alınmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
10 21.02.2019 14:0054TAHSİSİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIAdapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 4528 ada 1 nolu parsel 322 nolu iş merkezi ile 4528 ada 2 nolu parsel 323 nolu iş merkezindeki işyerlerinin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi?ne tahsisi.Sakarya Üniversitesi adına tahsis ile ilgili Belediyemiz Encümeni tarafından daha önce alınan 21.07.2016 tarih ve 358 nolu ile 20.09.2018 tarih ve 389 nolu kararların iptal edilmesine, mülkiyeti Belediyemize ait, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi G24B12D3C pafta 4528 ada 1 nolu parsel 322 nolu iş merkezi Zemin Kat:1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1. Kat: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62. 2.Kat: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91, 92, 93 nolu bağımsız bölüm (90 adet), 4528 ada 2 nolu parsel 323 nolu iş merkezi Zemin Kat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1. Kat: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 2. Kat: 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 93 nolu bağımsız bölüm (85 adet) olmak üzere toplam 175 adet işyerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi?ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre tahsisine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
11 21.02.2019 14:0053PARSELASYON PLANLARIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIParselasyon planlarının onaylanması(Adapazarı İlçesi Güneşler ve Yağcılar Mahallesi 99 nolu düzenleme bölgesi).Adapazarı İlçesi, Güneşler ve Yağcılar Mahallesi 99 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 30.01.2019 tarih ve 86 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
12 21.02.2019 14:0052SATIŞİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIDoğrudan satış.(Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi- YUSUF YAKUPOĞLU).3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 16. Maddesine istinaden, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi; 4599 ada, 2 nolu parsel üzerinde 2 katlı binası bulunan ve İmar Barışı kapsamında KP9A77G6 Belge numarası ile Yapı Kayıt Belgesi olan, YUSUF YAKUPOĞLU?na doğrudan satılacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 Tarih ve1/57 sayılı kararına istinaden, satışı uygun görülen ve bedel tespiti yapılan, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi; 4598 ada, 2 parsel nolu 375.01m2 taşınmazın, YUSUF YAKUPOĞLU?na 45.001,20TL bedelle satışının yapılmasının uygunluğuna, takdir edilen bu bedelin defaten ödeme yapılması için ilgiliye encümen kararının tebliğinden itibaren 1 ay süre verilmesine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
13 21.02.2019 14:0051TAHSİSÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞITrafo ek tesisi yapılması talebi.Büyükşehir Belediyemize ait Adapazarı ilçesi Tekeler Mah. sınırları dahilinde 200.074,44m² alanda; Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi kurulması ve işletilmesi, kurulacak olan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi ile aynı alana komşu, mevcut düzenli depolama alanının işletilmesi ve mevcut sahadaki depo gazının toplanarak, enerji üretilmesi işine ait ihale uygulama sözleşmesi 28.09.2017 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında Entegre Katı Atık Yönetim tesisinin kurulacağı, bahsi geçen 200.074,44m²lik alanın kesin tahsisi 29.09.2016 Tarihinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından alınmıştır. Kesin tahsisi alınan 200.074,44m² lik alandan, ekli planda koordinat bilgisi ve krokisi verilen alana trafo ek tesisinin yapılmasına, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
14 21.02.2019 14:0050HİBEULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞIBisiklet Yolu Projesi ile Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları için İlbank A.Ş.?den hibe desteği alınması talebi.Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Cami?den başlayıp Serdivan AVM?de son bulan bisiklet yolu projesi ile kamuya ait 16 noktada yapılacak olan ?Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları? için İlbank A.Ş.?den hibe desteği başvurusunda bulunulacağından, bahse konu bisiklet yolu projesi ile kamuya ait 16 noktada yapılacak olan ?Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi İstasyonları ? için İlbank A.Ş. `den hibe desteği alınmasına, gereği için dosyasının Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
15 21.02.2019 14:0049CEZAİ MÜEYYİDEULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞICeza Tutanakları.(6 Adet)karar eki listede yazılı (6 adet) adı-soyadı, adresleri yazılı olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 32. maddesini ihlal ettiği tespit edilen kişi ve firmaların her birine ayrı ayrı 320,00TL (üçyüzyirmitürklirası) para cezası verilmesine, bilgi için karardan bir suretin Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü?ne, cezanın tahsili için dosyasının Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.