Dilekçe Takip
Arama Kriterleri
Toplantı Kararları
 Karar TarihiKarar NumarasıKonusuMüdürlükÖzet içeriğiEylem
1 13.12.2018 14:00528KİRA BEDELLERİNİN TESPİTİDESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞITerminal umumi tuvalet ücretleri hakkında.Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Terminal Şube Müdürlüğü Tuvalet İşletmecisi Ömer ATICI? nın tuvalet ücretlerinin arttırılması talebi ile ilgili değerlendirmeler 2018 yılı fiyatları ile yapılmış olup; TerminalTuvalet İşletmeciliği Ek Şartnamesinin 4.14. maddesi gereğince, 2019 yılı Tuvalet ücretleri ile ilgili talebine ilişkin 12/12/2018 tarih 39586 sayılı yazısı, nihai karar alınması talebinde bulunulmuş ise de; Talebin encümence uygun görülmediğinden reddine, gereği için dosyasının Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Terminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
2 13.12.2018 15:00527KİRALAMA İZNİİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKiralama İzni. (Adapazarı İlçesi Karaman Mah. İş merkezlerindeki muhtelif işyerleri) Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesinde bulunan; 1431 Ada 1 nolu Parsel 113 nolu İş Merkezindeki (Kapı No: Z11), (Kapı No: Z12), (Kapı No: Z13),(Kapı No: Z14), (Kapı No: Z22), (Kapı No: Z35), (Kapı No: Z36), (Kapı No: Z38), ( Kapı No: 114), ( Kapı No:146) , 1777 Ada 1 nolu Parsel 121 nolu İş Merkezindeki (Kapı No: AZ06), (Kapı No: AZ07), (Kapı No:AZ09), (Kapı No: AZ10), (Kapı No: ÜZ11 ), (Kapı No: ÜZ13), (Kapı No: ÜZ15), (Kapı No: ÜZ17), (Kapı No: ÜZ19 ), (Kapı No: ÜZ20), kapı numaraları belirtilen toplamda 20 adet işyerinin 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45/a maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesine, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
3 13.12.2018 14:00526AĞAÇ BEDELİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma Bedeli. (Kaynarca İlçesi Birlik Mahallesi, 121 ada 45 nolu parsel)Kaynarca İlçesi Birlik Mahallesi, 121 ada 45 nolu parsel (eski 132 nolu parsel) üzerinden geçen grup yolunda kalan 687,57m2 lik kısımda; Nurdan USLU?ya ait 171,89 m2, Haluk USLU?ya ait171,89m2, Nuran USLU?ya ait 171,89 m2 Faruk USLU?ya ait 171,89 m2 hissenin kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin 26/07/2018 tarih ve 287 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesinin değişik 4650/3. maddesi gereğince; Uzlaşma Komisyonu Toplantısı yapılmış, Uzlaşma Komisyonumuzca Kaynarca İlçesi Birlik Mahallesi, 121 ada 45 nolu parselde (eski 132 nolu parsel); Nurdan USLU?ya ait 171,89 m2 hissesine 11.172,00 TL, Haluk USLU?ya ait 171,89 m2 hissesine 11.172,00 TL, Nuran USLU?ya ait 171,89 m2 hissesine 11.172,00 TL, Faruk USLU?ya ait 171,89 m2 hissesine 11.172,00 TL bedel teklif edilmiş, teklif edilen bedeller taşınmaz hissedarları tarafından kabul edilmiştir. Bedelin kabul edildiğine dair tutanak Uzlaşma Komisyon üyeleri ve taşınmaz hissedarları tarafından imzalanmıştır.121 ada 45 nolu parselde (eski 132 nolu parsel); Nurdan USLU?ya ait 171,89 m2 hissesinin 11.172,00 TL, Haluk USLU?ya ait 171,89 m2 hissesinin 11.172,00 TL, Nuran USLU?ya ait 171,89 m2 hissesinin 11.172,00 TL, Faruk USLU?ya ait 171,89 m2 hissesinin 11.172,00 TL; toplamda yolda kalan 687,57 m2?lik kısmın 44.688,00 TL bedelle bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
4 13.12.2018 14:00525KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma bedeli(Tekeler Mahallesi, 574 ada, 5 nolu, 567 ada, 2 nolu, 573 ada 17 nolu parsellerde; Eşref-Serap-Sibel Emine KOCUKOĞLU ve Ercan YEĞİT?in hisseleri ). Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, 574 ada 5 nolu parselde; Eşref KOCUKOĞLU?nun (1/240) 38,26 m2 hissesinin 2.295,60 TL, Serap KOCUKOĞLU?nun (1/240) 38,26 m2 hissesinin 2.295,60 TL, Sibel KOCUKOĞLU?nun (1/240) 38,26 m2 hissesinin 2.295,60 TL, Emine KOCUKOĞLU?nun (1/240) 38,26 m2 hissesinin 2.295,60 TL, Ercan YEĞİT?in (1/60) 153,03 m2 hissesinin 9.181,80 TL, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, 567 ada 2 nolu parselde; Eşref KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,27 m2 hissesinin 616,20 TL, Serap KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,27 m2 hissesinin 616,20 TL, Sibel KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,27 m2 hissesinin 616,20 TL , Emine KOCUKOĞLU?nun (1/240) 10,27 m2 hissesinin 616,20 TL, Ercan YEĞİT?in (1/60) 41,07 m2 hissesinin 2.464,20 TL, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, 573 ada, 17 nolu parselde; Eşref KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,28 m2 hissesinin 1.456,80 TL, Serap KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,28 m2 hissesinin 1.456,80 TL, Sibel KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,28 m2 hissesinin 1.456,80 TL, Emine KOCUKOĞLU?nun (1/240) 24,28 m2 hissesinin 1.456,80 TL, Ercan YEĞİT?in (1/60) 97,10 m2 hissesinin 5.826,00 TL bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
5 13.12.2018 14:00524KAMULAŞTIRMAİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIKamulaştırma bedeli(Tekeler Mahallesi, 573 ada 34 nolu ve 567 ada 2 nolu parseldeki Erman BAYRAMOĞLU ve Emrah BAYRAMOĞLU?nun hisseleri). Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, 567 ada, 2 nolu parselde; -Emrah BAYRAMOĞLU?nun (1/48) 51,33 m2 hissesinin 3.080,00 TL, Erman BAYRAMOĞLU?nun (1/48) 51,33 m2 hissesinin 3.080,00 TL, - Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 573 ada, 34 nolu parselde; Emrah BAYRAMOĞLU?nun (1/4818,08 m2 hissesinin 1.085,00 TL, Erman BAYRAMOĞLU?nun 18,08 m2 hissesinin 1.085,00 TL bedelle kamulaştırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
6 13.12.2018 14:00523ŞERHİN KALDIRILMASIİMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞIŞerh kaldırma.(Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 6 nolu parsel )Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2412 ada, 6 nolu parsel üzerinde bulunan, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre 03.01.2012 tarihli ve 14 yevmiye numaralı şerhin yasal süresi (6 Ay) dolduğundan kaldırılmasına, gereği için dosyasının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.
7 13.12.2018 14:00522HAFRİYATÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞIHafriyat Denetimi. (Hacer AKOVA)Hacer AKOVA?ya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu?nun 41/4 maddesine göre 2.000,00(ikibintürklirası)TL para cezası verilmesine, GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazını taktırmadığı taktirde cezanın arttırılarak uygulanacağının ilgiliye tebliğine, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesi kapsamında kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sulh Ceza mahkemelerine dava açılabilir) cezanın tahsili için karardan bir suretin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü?ne, gereği için dosyasının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü?ne gönderilmesine, Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi.